Hírek

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – 2016-os tagdíjbevallási időszakához.

Tisztelt Tagunk!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2016-os tagdíjbevallási időszakához.

A Kamara 2016. május 26-i országos küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így a tagdíjjal kapcsolatos szabályok is több helyen, a tagság számára kedvező módon változtak. Ennek értelmében többek között nem kell bevallást tenniük azoknak a kizárólag őstermelőként tevékenykedő tagoknak, akiknek az előző évi (ár)bevételük nem éri el a 600.000 forintot, és semmilyen, az Alapszabályban foglalt kedvezménnyel nem kívánnak élni. Esetükben elégséges, ha 2016. június 30-ig banki átutalással vagy a falugazdász irodákban kapott csekken megfizetik a 2.000 forint tagdíjat. A tagdíj megfizetése egyben tagdíj-önbevallásnak is minősül.

A tagdíjbevallásra kötelezettek a Kamara portálján (www.nak.hu), a nyitóoldal jobb felső sarkában elérhető e-Irodába belépve 2016. június 30-ig tehetik meg önbevallásukat.

Ha segítségre van szüksége, kérjük, keresse fel falugazdászát, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat (06 1/ 802-6100). Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha 2016. július 1-31. között tesz bevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetnie a tagdíjon túl. Ezt követően a bevallást nem tett tagok tagdíjfizetési kötelezettségét a Kamara állapítja meg.

A bevalláshoz szükséges dokumentumok:

  • őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, adóazonosító jel, 2015-re folyósított MVH-s támogatások összege, az igénybe venni kívánt kedvezményekhez szükséges igazolások, a 2015. évre vonatkozó adóbevallás;
  • cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, az igénybe venni kívánt kedvezményekhez szükséges igazolások 2015. évre vonatkozó adóbevallás.

Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:

  • árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20 %-ot, illetve külön kérelemre a 25 %-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • hegyközségi árbevétel levonás esetén az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel levonás esetén az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • adatlap az elismert TÉSZ/TCS tagdíjkedvezményéhez (azonosító kód, tagjainak kamarai nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összege);
  • egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (pl. jövedéki adó igazolás).

A tagdíj megfizetésének határideje – a tagdíjbevallásra nem kötelezett őstermelők kivételével – 2016. július 31. A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájára banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet teljesíteni. Átutaláskor kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni a közlemény rovatban kamarai regisztrációs számát, nevét továbbá adószámátvagy adóazonosítóját.

További információért látogasson el portálunkra, ahol a tagdíjbevallással kapcsolatoslegfontosabb tudnivalókról is tájékozódhat.

Köszönjük együttműködését!
 

Üdvözlettel:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

41 hozzászólás

Vélemény, hozzászólás?