• Hírek

  Meghívó – Közgyűlésre 2018.05.08.

  Tisztelt Asszonyom/Uram! Tisztelt Egyesületi Tag! Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2018. május 08-án (kedd) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.) Napirend: 1.    Alapszabály módosítása 2.    2018. évi egyesületi tagdíj maghatározása 3.    2017. évi beszámoló elfogadása 4.    Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása 5.    Egyebek Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2018.05.11-én 16:10 órakor, Nagykanizsa és Térsége Önkormányzati Társulás (8800 Nagykanizsa, Bajza u. 2.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Háttér információ: Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt töltők le. A…

 • Hírek

  Meghívó – Elnökségi ülésre 2018.05.08.

  Tisztelt Elnökségi Tag! Ezúton tisztelettel meghívom a 2018. május 08. (kedd) 16:30 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre. Helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.) Az ülés tervezett napirendi pontjai: 1.    Alapszabály módosítása 2.    2018. évi egyesületi tagdíj maghatározása 3.    2017. évi beszámoló elfogadása 4.    Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása 5.    Egyebek Háttér információ: Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt töltők le legkésőbb 2018.05.04-én. Megjelenésére feltétlenül számítunk! Tisztelettel: dr. Molnár Zoltán elnök sk.  

 • Hírek

  Meghívó – Felügyelő Bizottsági ülésre 2018.05.08.

  Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag! Ezúton tisztelettel meghívom 2018. május 08. (kedd) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre. Helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.) Az ülés tervezett napirendi pontjai: 1.    2018. évi egyesületi tagdíj maghatározása 2.    2017. évi beszámoló elfogadása 3.    Egyebek Felhívom figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés és közgyűlés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak. Háttér információ: Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt töltők le legkésőbb 2018.05.04-én. Megjelenésére feltétlenül számítunk! Tisztelettel: Laskai Béla FB elnök  

 • Hírek

  Több pályázati kiírás is módosult

  2018.04.10-én módosultak: A LEADER helyi felhívások előző heti országos szintű módosítása okozta hibák javításra kerültek: –          település duplikáció, –          (esetenként) plusz új indikátor megjelenítés. Összes pályázati kiírás módosításra került.   2018.04.13-án módosultak: Helyi pályázati kiírás Hol változott Mi változott Mire változott VP6-19.2.1.-46-2.1.-17  Turisztikai szereplok és szolgáltatók együttmuködési hálózatának kialakítása 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI Csatolandó melléklet típusa Jogkövetkezmények ADATLAP minimális tartalmi elemei Jogkövetkezmények ADATLAP minimális tartalmi elemei Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon) 6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA Csatolandó melléklet megnevezése A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat A Felhívás…