• Hírek

  „Csalogató vidék” turisztikai konferencia

  Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2010. május 26-án (szerda) „Csalogató vidék” címmel turisztikai konferenciát szervezett a Zalakomári Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy az előadók felhívják a figyelmet a vidéki térségek, kistelepülések idegenforgalmi fejlesztésének lehetőségeire. A szakmai találkozón az egyesület elnöke, Ódor László, illetve Varga Miklós, a házigazda település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.Kövecses János az FVM Vidékfejlesztési Főosztály képviselője és a vidékfejlesztési irodák nyugat-dunántúli régiós koordinátora az ÚMVP program eddigi turisztikai eredményeiről beszélt, valamint hogy mennyire fontos a turizmus szerepe a vidékfejlesztésbe.Pataki Éva a Kelet-Stájerország Idegenforgalmi Hivatal vezetője a régió turizmusáról, az „Almaút” szervezeti felépítéséről és tevékenységeiről tartott előadást. Mint elmondta civil turisztikai szövetségek irányítják a régió turizmusát, ezek között…

 • Hírek

  Csalogató vidék konferencia meghívó

  Részletes program:9:30 – 10:00 Regisztráció10:00 Ódor László, az egyesület elnökének bevezetõje10:05 Varga Miklós, Zalakomár Község polgármesterének köszöntõje10:10 FVM Vidékfejlesztési Fõosztály képviselõje: A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben.Az ÚMVP program eddigi turisztikai eredményei.10:30 Pataki Éva, Kelet-Stájerország Idegenforgalmi Hivatal vezetõje: Kelet- Stájer régió turizmusa.„Almaút” szervezeti felépítése és tevékenységei10:55 Nagyné Kovács Katalin, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének alelnöke: Falusi vendéglátás helyzete Magyarországon és kiemelten Zala megyében11:20 Kovács Tünde, projektszakértõ, Lenti: Turisztikai fejlesztések példája a Mura és a Kerka mentérõl11:40 Szünet frissítõvel11:55 Kiss László, Magyar Természetbarát Szövetség elnökségi tagja: A természetjárás lehetõségei Dél-Zalában12:20 Fehérvölgyi Beáta, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának egyetemi adjunktusa: Hogy lesz Dél-Zala csalogató? – Marketing-feladatok és lehetõségek a falusi turizmusban12:40 Egyesületünk tagjainak bemutatkozója…

 • Hírek

  Falunap: A pályázati eljárást felfüggesztik

  Az ÚMVP Irányító Hatóságának 27/2010. (IV. 28 ) közleménye „A vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010.” kírt pályázati eljárás eredményérõl A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) 2010. évben pályázatot hirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervezõ non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására (a továbbiakban: pályázati felhívás). A pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelõen a 2010. február 26-ig benyújtott pályázatok feldolgozása, értékelése megtörtént. A pályázati döntés a bíráló bizottság tagjai által megállapított sorrenden alapul, a rendelkezésre álló keretösszeg eléréséig. Az értékelés során a…

 • Hírek

  IKSZT rangsor április 6-i állapot

  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengelyIntegrált Közösségi és Szolgáltató TerrekRangsor – 2010. április 6-i állapot Ügyfél neve Település Belezna Községért Közalapítvány Belezna Hahót Községi Önkormányzat Hahót Kisrécse Községi Önkormányzat Kisrécse Liszó Községért Közalapítvány Liszó Magyarszerdahely Község Önkormányzata Magyarszerdahely Murakeresztúri Római Katolikus Egyházközség Murakeresztúr Nagybakónak Község Önkormányzat Nagybakónak Sand Községi Önkormányzat Sand Sormás Község Önkormányzat Önkormányzat Sormás Surd Községért Közalapítvány Surd Szepetnek Községi Önkormányzat Szepetnek Zalakomár Község Önkormányzat Zalakomár Zalaszabar Községi Önkormányzat Zalaszabar

 • Hírek

  III. tengelyes kifizetési kérelmek határideje

  Az MVH által kibocsátott jogerõs határozattal rendelkezõ ügyfelek 2010. április 1-30. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kérelmet legkorábban 2010. április 1-jén, legkésõbb április 30-án adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma. Az MVH honlapján található közleményekbõl tájékozódhatnak az érdekeltek:45/2010. (III. 31.) számú MVH Közlemény az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatás kifizetésének igénylésérõl 46/2010. (III. 31.) számú MVH Közlemény az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

 • Hírek

  Többletforrás jóváhagyás

  Tisztelt Címzett! Ezúton értesítem Önt, hogy az ÚMVP keretében a 136/2008. (X. 18.) valamint a 137/2008. (X. 18.) rendeletben meghatározottak alapján a Helyi Akciócsoportot érintõen az alábbi ügyfelek részére többletforrás került jóváhagyásra. Ügyfél neve Regisztrációs szám Intézkedés típusa Rangsor Kötelezettségvállalás eredeti összege (Ft) Módosult kötelezettségvállalás (Ft) Igényelt forrás (Ft) Indoklás Szabadicsné Rádi Éva 1004428530 Turizmus Nem hátrányos 0 20 281 930 20 281 930 Az ügyfél támogatási kérelme elutasításra került, majd a fellebbezést követõen támogathatóvá vált. Csizmadia László 1001959138 Mikrováll. fejl Hátrányos 0 16 125 200 16 125 200 A kérelem az elsõfokú határozat meghozatalakor megfelelt a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésének,támogatható Orbán László 1004421630 Turizmus…

 • Hírek

  Információ projektmegvalósításhoz

  A megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles– a képzés témáját, helyszínét és idõpontját a képzés megvalósítási idõpontját megelõzõ 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdõ idõpontját a résztvevõk, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. A képzésrõl az oktatás szervezõjének és a résztvevõnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelezõ feltüntetni– a felek nevét és személyes adatait,– a képzés témáját,– idõpontját, idõtartamát,– a képzési órák számát. A megrendezésre kerülõ képzés vonatkozásában az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles– legalább 5 db fotóval,– jelenléti ívvel,– oktatási napló vezetésével,– képzési tematika elkészítésével dokumentálni,– illetve a résztvevõk számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani; A megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:– a…

 • Hírek

  Meghívó “Jó gyakorlat” műhelyre

  Mûhelyek: Dátum, kezdési idõpont Helyszín Projektgazda Téma Elõadó 1. mûhely – Gólyakamera kihelyezése Zalaistvándon, természetvédelmi értékek védelme 2010. ápr. 9. 9.30 óra Zalaistvánd, Egyházi közösségi ház Göcsej Természetvédelmi Alapítvány „Gólyaút” és gólyakamera Darázsi Zsolt, elnök 2. mûhely – A térségbõl elszármazó fiatal diplomások visszatérésének támogatása 2010. ápr. 15.9.30 óra Zalaszentgrót, Mûvelõdési Ház, Batthyányi L. u. 9. CELODIN Zalai Alapítvány Hazatérés program Parragi Péter, munkatárs Zalai Hazatérõk Egyesülete Ifjúságfejlesztés Boda Adrienn, elnök 3. mûhely – Fenntartható energiahasznosítás népszerûsítése és zöld szervezetek támogatása 2010. ápr. 22. 9.30 óra Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. U. 104. Magyar Pellet Egyesület Regionális Pellet Klaszter Jakab Andrea, kommunikációs munkatárs Fenntartható Fejlõdésért Egyesület BIOFUTURE Burján Emese, elnök Belezna, Pellet major…

 • Hírek

  Nagyszabású intézményrekonstrukció Zalaszentbalázson

  Eu-s támogatás segíti a zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda összevonását és közös fejlesztését. A fejlesztésrõl 2010. március 12-én 10 órakor a Petõfi Sándor Általános Iskolában (Zalaszentbalázs, Kossuth u. 92.) tartottak részletes projektismertetõ sajtótájékoztatót. A sajtótájékoztatón összegyûlteket a Zalaszentbalázsi Általános Iskola igazgatónõje Kajné Szabó Hedvig köszöntötte, valamint a megnyitó beszédet is õ tartotta. A megnyitó részeként az iskola tanulói léptek fel zenés, énekes produkcióval. Felszólalt még Pintér László a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is. A sajtótájékoztató részletes tájékoztatóját Molnár Mihály Zalaszentbalázs polgármestere tartotta, aki elmondta, hogy 2010. február 5-én 14 órakor az építési terület átadásával megkezdõdött Zalaszentbalázs eddigi legnagyobb intézményi rekonstrukciója. Az óvoda- és iskolaépület felújításával, bõvítésével,…

 • Hírek

  Monitoring adatszolgáltatás

  A HOP Irányító Hatóságának a 3/2010. (III. 16.) közleménye az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2010. évi webes felületen történõ monitoring adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról Az Ügyfélkapu elõre nem várt technikai leállása miatt – mely vis maior esetnek minõsül az adatszolgáltatás szempontjából – a 2010. március 22. 24.00 óráig beérkezõ adatszolgáltatásokat elfogadottnak tekintjük.