• Egyéb kategória

    Meghívó közgyűlésre – 2021.09.07.

    Tisztelt Asszonyom/Uram!Tisztelt Egyesületi Tag! Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 07-én (kedd) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.) Napirend:1. 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása2. 2021. évi költségvetés elfogadása3. 2021. évi költségvetés módosításának elfogadása4. Egyebek Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2021.09.14-án (kedd) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Háttér információ:Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le 2021.08.27-ától. A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül…