• Egyéb kategória

    MEGHÍVÓ – Közgyűlésre 2022.01.24 17:20

    Tisztelt Asszonyom/Uram! Tisztelt Egyesületi Tag! Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2022. január 24-én (hétfő) 17:20 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.) Napirend: Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása 2022. évi költségvetés elfogadása 2022. évi tagdíjak Zalakarosi Termelői Piac tulajdoni viszonyainak megtárgyalása Egyebek Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2022.01.27-án (csütörtök) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Háttér információ: Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le. A napirend fontossága miatt megjelenése,…