Elfogadott Helyi Fejlesztési Stratégia

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint ideiglenes Helyi Akciócsoport 2016. május 30-án tartott közgyűlésén elfogadta a

Helyi Fejlesztési Stratégiát.

Intézkedések:

1. INTÉZKEDÉS
Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül
•    1. Célterület: Elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása
•    2. Célterület: Nem mezőgazdasági termékek előállítása
•    3. Célterület: Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
    Kik pályázhatnak: mikrovállalkozások (10 fő alatti)
    Maximális támogatás: 5.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 50 % +10 % (500 fő alatti, helyi terméket előállító, 105/2015. Korm rend. 2. sz  melléklet és 290/2014. Korm rend. 4. sz. melléklet, együttműködésben megvalósuló)
2. INTÉZKEDÉS
Helyi értékekre épülő turisztikai potenciáli fokozása
•    1. Célterület: Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása
•    2. Célterület: Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése
•    3. Célterület: Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 8.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
3. INTÉZKEDÉS
A nem központosított köz- és közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

•    1. Célterület: A kulturális közszolgáltatás fejlesztése helyi értékeket bemutató értéktárak támogatásával:
•    2. Célterület: Illegális hulladéklerakók rekultivációjának, újra kialakulásukat megakadályozó tevékenységek támogatása:
•    3. Célterület: Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 500.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
4. INTÉZKEDÉS
Közösségépítés és esélyegyenlőség helyi megközelítésben

•    1. Célterület: Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása
•    2. Célterület: Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. Célterület esetén a maximum támogatás: 10.000.000,- Ft
    2. Célterület esetén a maximum támogatás: 1.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 80 % + 90 %
5. INTÉZKEDÉS
Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése

    EFOP 1.7 intézkedésre épül, amely pályázati kiírás még nem jelent meg.
Támogatható tevékenységek:
•    Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése
•    Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése
•    Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke növelése)
•    Közösségépítés és – megtartás
•    A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)
Tervezett forrás: EFOP 1.7

 

Egy hozzászólás