• Site

  Társadalmasítás eredményei

  A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását követően a 2016. május 30-ai közgyűlést megelőzően 2016. május 20-án közzé tette honlapján az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület társadalmasítás céljából. Ha valakinek lenn még további ötlete, hozzászólása, véleménye az elkészült anyaggal kapcsolatosan, akkor azt tudja megosztani a tervező csoporttal. A társadalmasítás folyamán az alábbi javaslatok jöttek: Az 1. intézkedése esetén: Támogatható tevékenységeknél javaslat: Önállóan támogatható tevékenységek: székhely (csak újonnan alakuló mikrovállalkozások esetén), telephely kialakítása Önállóan nem támogatható tevékenységek: az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek online megjelenés: domain név regisztráció és…

 • Hírek

  Termelői kérdőív

  Az Agrárgazdasági Kutatóintézet évek óta foglalkozik a rövid ellátási lánc, azon belül is elsősorban a termelői piacok helyzetének vizsgálatával Magyarországon. Jelenlegi kutatásban kiemelten foglalkozik többek között a termelői piacok szervezésének feltételeivel, célja egy olyan döntéstámogató eszközrendszer kidolgozása, amely mind a termelők, mind a piacszervezők számára segítséget nyújthat. Az kérdőív az alábbi linken érhető el: https://www.aki.gov.hu/kerdoivek/kerdoiv/a:phd_termeloi_kerdoiv Kérjük, a termelőket, hogy a kitöltéssel segítsék munkánkat, saját munkájukat!  

 • Site

  Műhelymunkák eredményei

  A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása folyamán törekedtünk a lehető legszélesebb körben a helyi szereplőket bevonni a tervezésbe. Első lépésekben fórumbeszélgetéseket szerveztünk, de a csekély mértékű érdeklődésre tekintettel a továbbiakban nem rendeztünk fórumbeszélgetéseket. Az Irányító Hatóság javaslatára tematikus műhelynapokat szervezetünk a civileknek és a vállalkozóknak. A Helyi Fejlesztési Stratégia céljai, intézkedései, eredménymutatói már meghatározásra kerültek az előző szakmai egyeztetések folyamán. Ezen műhelynapok voltak hivatottak a szférák további ötletei, javaslatainak a stratégiába építésére. Eredmények: 2016. május17-én Civil Műhelynap – Szepetneken: Az intézkedések támogatható tevékenységei pontosításra kerültek elsősorban a 4. intézkedés esetén, valamint a 2. és 3. intézkedésnél is. A civil szervezetekre vonatkozó jogosultsági kritériumok pontosításra kerültek A civil szervezetekre vonatkozó kiválasztási kritériumok…

 • Site

  Tervezést Koordináló Csoport ülések eredményei

  A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésére megalakult a Tervezést Koordináló Csoport, hogy a lehető legszélesebb körben (ágazatilag: civil, vállalkozás, önkormányzat és földrajzi- és szakterületileg) kerüljenek vélemények, információk a stratégiába. Az ágazatköziség az elnökségen belül alapvetően biztosított, és az elnökség tagjait a tagság választotta meg a tagság képviseletére. Tagnak bárki jelentkezhetett és jelentkezhet is. Így az elnökség alkotja a Tervezést Koordináló Csoport kiegészülve a unkaszervezet tagjaival, valamint a hátrányos helyzetű települések és a helyi termelők képviselőjével. Témakörök: 1. Tudásátadás, ismeretek bővítése 2. Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásának menete: 3. Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása: –    Helyzetelemzés, SWOT –    Jövőkép kialakítása –    Célrendszer meghatározása –    Cselekvési terv –    Pénzügyi terv Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését segítő…

 • Site

  HFS tervezés lépéseinek eredményei

  A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása folyamán alkalmazott információ gyűjtések, egyeztető fórumok, tematikus megbeszélések (műhelymunkák, Tervezést Koordináló Csoport ülések) eredményeit mutatjuk be, mintegy visszacsatolásként a tervezési folyamatokról a térség számára. Projektgyűjtő adatlapok bekérésének eredményei Fórumbeszélgetések eredményei Tervezést Koordináló Csoport ülések eredményei Munkacsoport ülések (vállalkozói, közszolgáltatás, turisztikai) eredményei Műhelymunkák (civil, vállalkozói) eredményei Társadalmasítás eredményei  

 • Hírek

  Felfüggesztik a Településképes pályázatot

  A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét 2016. május 26-i hatállyal felfüggeszti. A pályázatok benyújtására a megjelölt napon 24.00 óráig van lehetőség. A hivatalos közlemény itt olvasható.  

 • Site

  Közgyűlés háttéranyaga

  Tisztelt Egyesületi Tag! Az alábbiakban tájékozódhat a 2016.05.30-ai Közgyűlés nepirendi pontjainak hátteréről. Napirend: –    Tagfelvétel –    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása – közreműködik: Markó András könyvvizsgáló –    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása –    ROMACT programba való belépés –    Egyebek Részletezés: – Tagfelvétel: Egy magáánszemély tagfelvételét kérte az egyesületbe – Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása – közreműködik: Markó András könyvvizsgáló 2015. évi éves beszámoló Könyvvizsgálói jelentés – Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása Helyi Fejlesztési Stratégia kivonata – ROMACT programba való belépés ROMACT program honlapja   MEGHATALMAZÁS: Meghatalmazás minta – a meghatalmazásokat bármely formában elfogadjuk a minimum tartalmi elemek megléte mellett. (meghatalmazott és meghatalmazó személyes adatokal…

 • Hírek

  Közgyűlés – 2016.05.30

  Tisztelt Asszonyom/Uram! Tisztelt Egyesületi Tag! Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. május 30-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Napirend: –    Tagfelvétel –    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása – közreműködik: Markó András könyvvizsgáló –    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása –    ROMACT programba való belépés –    Egyebek Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.05.30-án 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Háttér információ: A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok az egyesület honlapján megtalálhatóak. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai)…

 • Hírek

  Elnökségi ülés – 2016.05.30

  Tisztelt Elnökségi Tag! Ezúton tisztelettel meghívom a 2016. május 30. (hétfő) 16:30 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre. Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Az ülés tervezett napirendi pontjai: 1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása 3.    ROMACT programba való belépés 4.    Egyebek Háttér információ: A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban) Megjelenésére feltétlenül számítunk! Újudvar, 2016. május 20. Jakab Sándor elnök sk.  

 • Hírek

  Felügyelő Bizottsági ülés – 2016.05.30

  Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag! Ezúton tisztelettel meghívom 2016. május 30. (hétfő) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre. Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5. Az ülés tervezett napirendi pontjai: 1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása 2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása 3.    Egyebek Háttér információ: A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban) Felhívom szíves figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak. Megjelenésére feltétlenül számítunk! Újudvar, 2016. május 20. Szabadics Zoltán FB elnök