Egyéb kategória

MEGHíVÓ – Közgyűlés 2023.09.22.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2023. szeptember 22-én (péntek) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Napirend:

  1. Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítésére kiírt pályázat benyújtása, HFS elfogadása
  2. Szervezeti és Működési Szabályzat
  3. Finanszírozás – költségvetés módosítása
  4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2023.09.26-án (kedd) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:

Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!

Újudvar, 2023. szeptember 11.

Tisztelettel:

dr. Molnár Zoltán

elnök