Egyéb kategória

MEGHÍVÓ -Közgyűlésre 2023.01.31.

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2023. január 31-én (kedden) 17:15 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Napirend:

  1. 2023. évi költségvetés elfogadása
  2. 2023. évi tagdíjak
  3. Helyi Fejlesztési Stratégia 2024-2027
  4. A HACS illetékességi területének megtárgyalása, 2023-2027-es programozási időszakban együttműködési szándék kinyilvánítása
  5. Egyebek

FONTOS!
Külön napirendi pontban tárgyalandó a HACS illetőségi területe, melynek megtárgyalása érdekében feltétleül várunk minden tisztelt tagunkata közgyűlésre!

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2023.02.03-án (péntek) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!

Újudvar, 2023. január 20.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök