• Egyéb kategória

    MEGHíVÓ – Közgyűlés 2023.09.22.

    Tisztelt Asszonyom/Uram! Tisztelt Egyesületi Tag! Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2023. szeptember 22-én (péntek) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom. A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.) Napirend: Helyi Fejlesztési Stratégia előkészítésére kiírt pályázat benyújtása, HFS elfogadása Szervezeti és Működési Szabályzat Finanszírozás – költségvetés módosítása Egyebek Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2023.09.26-án (kedd) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Háttér információ: Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le. A napirend fontossága miatt megjelenése,…