• Hírek

  JAVASLATOKAT VÁRUNK!

  Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület által meghirdetett alábbi LEADER helyi pályázati felhívások forráskerete még nem merült ki a támogatási kérelmek kis számára való tekintettel.   A pályázati hajlandóság növelése érdekében tervezzük az alábbi pályázati felhívások módosítását.  2019. január 31-ei határidővel VÁRJUK A KEDVES PÁLYÁZNI SZÁNDÉKOZÓK MÓDOSÍTÁSI JAVASLATAIT, melyekkel könnyebbé válhat meglátásuk szerint a pályázás.    A javaslatokat az innovativdelzala@gmail.com e-mail címre várjuk.   A módosítási javaslatokat a megvizsgáljuk, és amelyeket engednek a szabályozások azokat módosítási kérelemben kérjük az Irányító Hatóságtól.   Érintett LEADER helyi pályázati felhívások: VP6-19.2.1.-46-2.1-17 – Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása VP6-19.2.1.-46-2.2-17 – Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése VP6-19.2.1.-46-2.3-17 – Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai…

 • Site

  2019.01.15-ei Közgyűlés háttéranyaga

  Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2019.01.15-ei közgyűlésének háttéranyagai: – 2019. évi költségvetési javaslat – Helyi Fejlesztési Stratégia módosítási tervezetet (Módosítások kimelésével) – Meghatalmazás minta  

 • Hírek

  Meghívó Közgyűlésre – 2019.01.15.

  Tisztelt Egyesületi Tagok!   Tisztelettel meghívjuk az Egyesület tagjait a 2019.01.15-én 17 órakor tartandó Közgyűlésre, melynek helyszíne: Újudvar- Faluház (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.) Napirendi pontok:  1. 2019. évi egyesületi tagdíj maghatározása 2. 2019. évi költségvetés elfogadása 3. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása 4. Egyebek   Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2019.01.18-án 16:00 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. Közgyűlés háttéranyagai megtekinthetők ezen link alatt. A közygűlést megelőzően ugyanazon helyszínen Felügyelő Bizottsági ülést (16:00 óra); Elnökségi ülést (16:30) és Tanácsadó Testülei ülést (16:50) tartnak a testületek.   Tisztelettel: dr.…