Site

Társadalmasítás eredményei

A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozását követően a 2016. május 30-ai közgyűlést megelőzően 2016. május 20-án közzé tette honlapján az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület társadalmasítás céljából. Ha valakinek lenn még további ötlete, hozzászólása, véleménye az elkészült anyaggal kapcsolatosan, akkor azt tudja megosztani a tervező csoporttal.

A társadalmasítás folyamán az alábbi javaslatok jöttek:

Az 1. intézkedése esetén:
Támogatható tevékenységeknél javaslat:
Önállóan támogatható tevékenységek:

 • székhely (csak újonnan alakuló mikrovállalkozások esetén), telephely kialakítása

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • az új eszköz működtetéséhez szükséges infrastrukturális és ingatlan beruházás
 • az anyagmozgatáshoz és/vagy raktározáshoz és/vagy csomagoláshoz kapcsolódó új eszköz beszerzése
 • információs technológia-fejlesztés: kizárólag az új berendezéshez kapcsolódó új informatikai eszközök és szoftverek
 • online megjelenés: domain név regisztráció és hozzá tartozó webtárhely, honlapkészítés
 • az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések

Amennyiben a beruházás révén megváltozott munkaképességű  személy foglalkoztatására kerül sor, a Felhívás keretében támogathatóak az alábbi önállóan nem támogatható tevékenységek is:

 • a megváltozott munkaképességű munkavállalók munkakörülményeit, a minőségi munkavégzés feltételeinek megteremtését segítő új eszközök beszerzése – önállóan nem támogatható projektelem
 • a létesítmények akadálymentesítése, a megváltozott munkaképességű személyek munkakörülményeinek javítását célzó infrastrukturális és ingatlan beruházás és átalakítás – önállóan nem támogatható projektelem
 • az akadálymentes munkavégzést szolgáló információs technológiafejlesztés – önállóan nem támogatható projektelem

Kiválasztási kritériumok:

 • környezeti fenntarthatóság érvényesülése

Tervezett forrás:
    Támogatás aránya: + 10% ot kap, aki:

 • a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet 2. mellékelte a kedvezményezett települések jegyzékében szereplő vagy a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 4. melléklete – átmenetileg kedvezményezett települések jegyzékében szereplő településen van a pályázónak székhelye, telephelye

Az 2. intézkedése esetén:
Kiválasztási kritériumok:

 • környezeti fenntarthatóság érvényesülése

Az 3. intézkedése esetén:
Támogatható tevékenységek:

 • Az elhagyott hulladék felszámolására és a terület hosszú távú tisztántartására irányuló tevékenységek:
 • az elhagyott hulladék összegyűjtése, elszállítása,
 • a program lebonyolításakor a hulladék átvételére jogosító, érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel rendelkező lerakóhelyre történő elszállítás, ártalmatlanítás,
 • a megtisztított terület újraszennyeződésének megakadályozása, lezárás kiépítése, ahol lehetséges terület funkciójának megváltoztatása,
 • utánkövetés,
 • a hulladékelhagyó magatartás megváltoztatására irányuló szemléletváltoztató tevékenység (szemléletformálás, tájékoztatás, oktatási program)

       Felhívjuk a figyelmet, hogy a megvalósítás során a programba bevont terület(ek) teljes megtisztítását kell elvégezni.

Nem támogatható tevékenységek:

 • A hulladéklerakással, valamint a hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet szerint települési szilárdhulladék-lerakónak minősülő lerakók rekultiválása, tájba illesztése, valamint ezen műszaki beavatkozásokhoz kapcsolódó tervezési, engedélyezési előkészítő tevékenységek.
 • A tervezett projektek keretében felmerülő kármentesítési tevékenység.

Kiválasztási kritériumok:

 • környezeti fenntarthatóság érvényesülése

Az 4. intézkedése esetén:
Kiválasztási kritériumok:

 • környezeti fenntarthatóság érvényesülése

Köszönjük a kedves hozzászólásokat, javaslatokat!

 

Vélemény, hozzászólás?