A megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles
- a képzés témáját, helyszínét és idõpontját a képzés megvalósítási idõpontját megelõzõ 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdõ idõpontját a résztvevõk, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. A képzésrõl az oktatás szervezõjének és a résztvevõnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelezõ feltüntetni
- a felek nevét és személyes adatait,
- a képzés témáját,
- idõpontját, idõtartamát,
- a képzési órák számát.

A megrendezésre kerülõ képzés vonatkozásában az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles
- legalább 5 db fotóval,
- jelenléti ívvel,
- oktatási napló vezetésével,
- képzési tematika elkészítésével dokumentálni,
- illetve a résztvevõk számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani;

A megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:
- a rendezvény témáját, helyszínét és idõpontját a rendezvény megvalósítási idõpontját megelõ 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján
- közzé tetetni valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni;
- rendezvény lezárást követõ 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetõt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, idõpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
- továbbá legalább 5 db, a rendezvény fõbb programjait bemutató fotót készíteni.

A rendelkezések értelmében, az esemény helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

Kérjük vegyék figyelembe a fenti tájékoztatást. Amennyiben kérdéseik merülnek fel, vagy további információkra lenne szükségük, úgy forduljanak hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, munkaszervezet vezetõ

Újudvar, 2010. március 31.

Mûhelyek:

Dátum, kezdési idõpont Helyszín Projektgazda Téma Elõadó
1. mûhely – Gólyakamera kihelyezése Zalaistvándon, természetvédelmi értékek védelme
2010. ápr. 9. 9.30 óra Zalaistvánd, Egyházi közösségi ház Göcsej Természetvédelmi Alapítvány „Gólyaút” és gólyakamera Darázsi Zsolt, elnök
2. mûhely – A térségbõl elszármazó fiatal diplomások visszatérésének támogatása
2010. ápr. 15.9.30 óra Zalaszentgrót, Mûvelõdési Ház, Batthyányi L. u. 9. CELODIN Zalai Alapítvány Hazatérés program Parragi Péter, munkatárs
Zalai Hazatérõk Egyesülete Ifjúságfejlesztés Boda Adrienn, elnök
3. mûhely – Fenntartható energiahasznosítás népszerûsítése és zöld szervezetek támogatása
2010. ápr. 22. 9.30 óra Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. U. 104. Magyar Pellet Egyesület Regionális Pellet Klaszter Jakab Andrea, kommunikációs munkatárs
Fenntartható Fejlõdésért Egyesület BIOFUTURE Burján Emese, elnök
Belezna, Pellet major 1. Pannon Pellet Kft. Pelletüzem Burján Zoltán, ügyvezetõ


A jelentkezési lap az alábbi elérhetõségekre küldhetõ vissza 2010. április 7.-ig (szerda):
· Levelezési cím: Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
· e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. faxon: +36/92/511-270 Zalaegerszeg, 2010. március 24.

Tisztelettel: Szeder-Kummer Mária
Irodavezetõ titkár
**************************************

Zalai Falvakért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: 92/511-260
Fax: 92/511-270
Mobil: 30/5455-473

Eu-s támogatás segíti a zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda összevonását és közös fejlesztését.

A fejlesztésrõl 2010. március 12-én 10 órakor a Petõfi Sándor Általános Iskolában (Zalaszentbalázs, Kossuth u. 92.) tartottak részletes projektismertetõ sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatón összegyûlteket a Zalaszentbalázsi Általános Iskola igazgatónõje Kajné Szabó Hedvig köszöntötte, valamint a megnyitó beszédet is õ tartotta. A megnyitó részeként az iskola tanulói léptek fel zenés, énekes produkcióval. Felszólalt még Pintér László a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is.

A sajtótájékoztató részletes tájékoztatóját Molnár Mihály Zalaszentbalázs polgármestere tartotta, aki elmondta, hogy 2010. február 5-én 14 órakor az építési terület átadásával megkezdõdött Zalaszentbalázs eddigi legnagyobb intézményi rekonstrukciója. Az óvoda- és iskolaépület felújításával, bõvítésével, az óvoda iskolaépületbe való költöztetésével és teljeskörû akadálymentesítésével, évtizedes álom valósul meg a településen. A fejlesztés a NYDOP „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívás keretében többmint 198 millió Ft-os támogatásból valósul meg, elõsegítve a körzet közoktatásának színvonalas emelését. Az építési beruházással együtt fejlesztik az iskola és óvoda eszközállományát. Az újonnan kialakítandó termekbe új bútorzat és eszközállomány kerül. Az építkezéssel egy idõben indul az iskola és óvoda dolgozóinak felkészítése az integrált nevelés bevezetésére és Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Terv megvalósítására.

Várhatóan 2010. szeptemberében veheti birtokba a megújított intézmény-együttest a mikrotérségben élõ gyerekek.

A HOP Irányító Hatóságának a 3/2010. (III. 16.) közleménye az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2010. évi webes felületen történõ monitoring adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról Az Ügyfélkapu elõre nem várt technikai leállása miatt - mely vis maior esetnek minõsül az adatszolgáltatás szempontjából - a 2010. március 22. 24.00 óráig beérkezõ adatszolgáltatásokat elfogadottnak tekintjük.

Új pályázat/kérelem beadási idõszak

122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet 8. (1) bekezdésében meghatározott benyújtási idõszakot az alábbiak szerint módosítjuk:
\"E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ LEADER pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok 2009. október 1. és és 2009. november 16. között, 2010. szeptember 1. és szeptember 31. között ezt követõen évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodába.\"
A III. tengelyes 4. jogcímvonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási idõszak az alábbiak szerint módosul:
\"(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 16 és december 20 között, 2010. október 1. és október 31. között, azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-aalapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADET HACS munkaszervezeti irodába.\"

Hazajáró Hétvége 2010 május

Ebben az évben is megrendezésre kerül a Hazajáró Hétvége a Magyar Turizmus Zrt. és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) partnerségében.
\"Érintsen meg a vidék varázsa\" mottó alatt a rendezõk a magyar vidék szépségére kívánják ráirányítani a figyelmet.
A www.hazajaro.hu internetes gyûjtõoldalra a vidéki szálláshely tulajdonosok, turisztikai szolgáltatók regisztráltathatják magukat és feltölthetik szolgáltatásaikat és itt böngészhetnek a vendégek az országos kínálatból.
A munkaszervezet irodájában várjuk a jelentkezéseket a vendéglátók részérõl!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezetõ

Gazdaságfejlesztési felmérésTisztelt Látogató!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület megbízásából a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusa kutatást végez \"Vállakozásfejlesztések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén\".
Egyesületünk minnél több fejlesztési elképzelést szeretne stratégiája részévé tenni, ezért kérem, ha ideje engedi töltsön ki egy kérdõívet online!
A kérdõív elérhetõ a következõ címen:

Közremûködését elõre is köszönjük!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna
munkaszervezet vezetõ

TÁJÉKOZTATÓ Az ÚMVP keretében a 135/2008. (X. 18.) rendeletben meghatározottak alapján a Innovatív Dél-Zala Helyi Akciócsoportot érintõen az alábbi ügyfelek részére többletforrás került jóváhagyásra.

Ügyfél neve Regisztrációs szám Kötelezettség-vállalás eredeti összege (Ft) Módosult kötelezettség-vállalás (Ft) Igényelt forrás (Ft) Indoklás
Surd Község Önkormányzata 1003271667 0 8 171 425 8 171 425 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Liszó Község Önkormányzata 1003289907 0 11 815 089 11 815 089 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Murakeresztúr Önkormányzata 1003183234 0 12 064 967 12 064 967 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Nagyrécse Község Önkormányzata 1003095416 11 744 003 11 844 003 100 000 MVH a kérelmet saját hatáskörben javította, a kötelezettségvállalás összege hibásan szerepelt a határozat fülön, 100 000Ft-tal kevesebb összeg került feltüntetésre.

Bemutatjuk az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén az UMVP III. tengely turisztikai jogcímének egyik kedvezményezettjét

Interjú Néber-Megyesi Mártával

Mezõgazdasági gazdálkodásukhoz kapcsolódóan a tevékenységi körüket turizmus-vendéglátással kívánják bõvíteni.

Milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani?
A gazdálkodáshoz és a falusi vendéglátáshoz szükségessé vált egy központ kialakítása, melyhez Kacorlak belterületén 3 ingatlant vásároltunk meg, ezek összevonása már megtörtént. A beruházás keretében ifjúsági szállásra alkalmas épület kialakítását szeretnénk megvalósítani, mely földszint és tetõtér-beépítéses, valamint részben alápincézett kialakítású. A földszinten a gyermekek fogadására egy fedett terasz szolgál, ahol az esélyegyenlõség elvének eleget téve 5 %-os felhajtórámpa is kialakításra kerül. A földszinti és tetõtéri szobák összesen 30 fõ részére biztosítanak elhelyezést.
Hogyan fog a fejlesztés a valóságban kinézni?
Az épület tömegképzésében, homlokzati kialakításában az egykori vidéki kúriák hangulatát idézi: „ L’’ alaprajzi kialakítású, magastetõs, a végfali homlokzaton íves oromfalakkal, másutt timpanonokkal, a belsõ udvari részen végigfutó tornáccal, melyet úgynevezett „hasas” oszlopok tartanak.
Milyen egyéb tervei vannak a fejlesztésekkel kapcsolatban?
Terveink közt szerepel egy kis volumenû mintagazdaság kialakítása, szarvasmarha, sertés, baromfi és kacsa tenyésztésével. Vállalkozásunk célja ezen kívül a gazdálkodás mások számára történõ bemutatása, a gyermekek környezeti nevelésének biztosítása, a felnõttek szemlélet formálása.