Módosult az állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a baromfitartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfitart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a juh- és kecsketartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szarvasmarhatart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-sertstart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Tájékoztatás az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhíváshoz kapcsolódó minimum pontszámokról
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) Felhívás vonatkozásában az Irányító Hatóság a 2015. november 7 – 2015. december 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében, a támogatás igénybevételének feltételeként az előírt tematikus előíráscsoportok kapcsán az alábbi minimum pontszámokat határozta meg.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=59617

Tájékoztatás az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című felhíváshoz kapcsolódó minimum pontszámokról
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.11.2-15 kódszámú) Felhívás vonatkozásában az Irányító Hatóság a 2015. november 7 – 2015. december 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében, a támogatás igénybevételének feltételeként az előírt célprogramok kapcsán az alábbi minimum pontszámokat határozta meg.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=59619

Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs

Módosult az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek-cm-felhvs

Módosult a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs

Elérhető a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató!
Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájl a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhíváshoz.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvshoz-kapcsold-kitltsi-tmutat

Kiegészült az egyedi szennyvízkezelést támogató felhívás dokumentációja!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok listája kiegészült.
Az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájl elérhető a honlapon.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-egyedi-szennyvzkezelst-tmogat-felhvs-dokumentcija

Felfüggesztésre kerül Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése című felhívás!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatároló építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól mind a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel, mind az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők esetében felfüggeszti.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/felfggesztsre-kerl-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-felhvs

 


 

A Helyi Fejlesztési Stratégia Draft verziójának véleményezését megkaptuk az Irányító Hatóságtól, melynek alapján kiegészítéseket, korrekciókat, konkretizálásokat kell eszközölnünk a stratégiánkban. A végleges Helyi Fejlesztési Stratégiát legkésőbb 2016. június 10-ig el kell fogadtatni az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület közgyűlésével a társadalmasítást követően. A szűkös határidőre való tekintettel munkacsoportok alakítunk meg a munkafolyamat felgyorsítása, a konkrétumok meghatározása céljából.

Vállalkozói munkacsoport:
Felkért tagok: Szabó Csaba, Tatai István, Gál Károly, Szabadics Zoltán
Felkért vezető: Gál Károly
Vállalkozói munkacsoport ülés tervezett időpontja:
2016.05.11. 16:30 óra
Vállalkozói munkacsoport ülés tervezett helyszíne:
Nagykanizsai Kistérségi Társulás tanácsterme (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.)

Turisztikai munkacsoport:
Felkért tagok: Czirákiné Pakulár Judit, Ódor László, Kovács Károly, Réti Alfréd.
Felkért vezető: Ódor László
Turisztikai munkacsoport ülés tervezett időpontja:
2016.05.10. 16:30 óra
Turisztikai munkacsoport ülés tervezett helyszíne:
Nagykanizsai Kistérségi Társulás tanácsterme (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.)

Közszolgáltatás munkacsoport:
Felkért tagok: Tóth László, Rudics László, Pávlicz Lajos, Mihálylovics Béla
Felkért vezető: Pávlicz Lajos
Közszolgáltatási munkacsoport ülés tervezett időpontja:
2016.05.05. 16:30 óra
Közszolgáltatási munkacsoport ülés tervezett helyszíne:
Nagykanizsai Kistérségi Társulás tanácsterme (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.)

A munkacsoport ülések nyitottak, várjuk a térség szereplőinek szíves jelentkezését, megjelenését! 

Kérjük, adója 1%-ával járuljon hozzá

az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

közhasznú tevékenységének megvalósításához.

Székhely: 8778 Újudvar, Petőfi u. 2.

Honlap: www.innovativdelzala.hu

Adószám: 19283784-1-20


KÖSZÖNJÜK!

 

VP-6-7.4.1.1-16 – a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás!
Hivatalos oldala:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs

VP4-12.2.1-16 – „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések”
Hivatalos oldala:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs

VP5-8.6.2-16 – Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek!
Hivatalos oldala:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek-cm-felhvs


Téma: A szociális szövetkezet, nehéz terep
Időpont: 2016. április 27. szerda, 10.30,
Helyszín: Orfalu, Fő út 52. Teaház

Program:
10.30 - 11,00:
Regisztráció
Köszöntő: Guitprechtné Molnár Erzsébet, elnök, Zalai Falvakért Egyesület

11,00 – 15,00:          
Tervek, célok, együttműködések
Goda Ilona, Orfalu polgármestere
A szociális szövetkezet, nehéz terep
Három év működési tapasztalatai a Borostyán Szociális Szövetkezetben

Virágh Enikő, szakmai vezető,
Problémák, megoldások, válaszok és lehetőségek
Dr.Soltész Anikó, szakértő, a szociális szövetkezetek mentora

Kérdések, válaszok (Közben szendvics ebéd)

A műhelynapon szeretettel várunk minden érdeklődőt, a részvételhez, azonban kérjük, regisztráljon az alábbi linken.
Részvételi díj egyesületi tagok számára: 2500 Ft, nem tagok számára: 4000 Ft.

Részvételi díj átutalását április 22-ig, a jelentkezést legkésőbb április 25-ig szíveskedjék megtenni.
https://docs.google.com/forms/d/15df6DdFMunzJcGXuFs44yTTwmuIbe3TZ9kk6r0IRrLY/viewform
 
Kérjük, hívjon, írjon, a lenti elérhetőségeken megtalál minket!

Üdvözlettel:

Szeder-Kummer Mária
ügyvezető titkár
Zalai Falvakért Egyesület
Iroda és levelezési cím:
8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 49-51
Székhely:
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi út 10.
Mobil: 30-99-71-681,
Tel./Fax: 92-511-270, Tel.: 92-511-260
e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
www.zalaifalvak.hu
www.onkenteszala.hu


 

A támogatói kérelmek benyújtási határidejének módosítására hívja fel a Miniszterelnökség azon pályázók figyelmét, akik a Vidékfejlesztési Program keretében megjelent, mintegy 26,9 milliárd forint keretösszegű településfejlesztési pályázatára kívánják benyújtani igényüket.

A Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítése című pályázatra az önkormányzatok, non-profit szervezetek és egyházi jogi személyek 2016. április 21-e helyett, 2016. május 2-től nyújthatják be első körben a pályázataikat.

A vidéki térség kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztését érintő projektek sikeres megvalósulása érdekében fontos, hogy az érintettek részletesen tájékozódjanak a pályázati követelményekről. A beadási határidő módosításának köszönhetően a Miniszterelnökség elegendő időt biztosít a szakmai tartalmat érintő változások megismerésére, valamint a szükséges dokumentumok beszerzésére.

Az érintettek a felhívásokra kizárólag elektronikus úton nyújthatják be pályázatukat az MVH felületén, a www.mvh.gov.hu weboldalon. A módosított pályázati felhívás a www.szechenyi2020.hu oldalon lesz hamarosan elérhető.

(Forrás: http://www.kormany.hu/hu/miniszterelnokseg/)

 

Tisztelt Tervezést Koordináló Csoport Tagok!

 

Ezúton tisztelettel meghívom a 2016. április 27-én 17 órakor Újudvari Faluházban (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.) tartandó Tervezést Koordináló Csoport ülésre.


Témakörök:

- Irányító Hatóság által megküldött útmutatások a Helyi Fejlesztési Stratégai Draft verziójához.

- Helyi Fejlesztési Stratégai Draft átdolgozása

- Helyi Fejlesztési Stratégai tervezés következő lépeinek meghatározása


Kérem szíves visszajelzését a Tervezést Koordináló Csoport ülésen történő részvételéről az alábbi elérhetőségek valamelyikén!

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

 

Újudvar, 2016. április 20.

 

Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Tel.: +36/20/354-9799


 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete Pályázati Nyílt Napot szervez a „VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című pályázat kapcsán.

Időpont: 2016. április 19. (konkrét időpont előzetes egyeztetés alapján)
Helyszín: 8778 Újudvar, Petőfi u. 2. (Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület konzultációs irodája)

A Pályázati Nyílt Napon személyesen kizárólag az adott pályázó pályázati anyagáról történik az egyeztetés, erre való tekintettel előzetes időpont egyeztetést kérünk a következő elérhetőségen:
Kulcsár Norbert, munkaszervezet vezető: +36/20/354-9799.
Az időpont egyeztetéseket kérjük, 2016. április 18-a 12 óráig szíveskedjenek megtenni.

A „VP-6-7.4.1.1-16 – Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” pályázati felhívás utolsó alkalommal 2016. 04. 07-én módosult. Az aktuális pályázati felhívás az alábbi linken érhető el: VP-6-7.4.1.1-16

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete folyamatosan konzultációs lehetőséget biztosít a térségfejlesztési pályázatokat benyújtó szervezetek, személyek részére.
Figyelemfelhívásként szervezzük meg a Pályázati Nyílt Napot, melynek folyamán a fenti jogcímre pályázóknak nyújtunk lehetőséget személyes egyeztetésre a 2016. április 21-étől kezdődő benyújtási lehetőség előtt.


Újudvar, 2016. április 12.


Tisztelettel:


Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Tel.: +36/20/354-9799