Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. március 02-án (csütörtök) 16:30 órai kezdettel közgyűlésével kapcsolatosan az alábbiakról tájékoztatjuk.

A közgyűlés tervezett helyszínében változást eszközöltünk, mivel programütközések álltak fenn, így a zavartalan közgyűlés megtartása kérdésessé vált.

A közgyűlés új helyszíne:

Újudvar Faluház (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

A tervezett közgyűlés meghívójában szereplő további adatok, információk változatlanok.

Újudvar, 2017. február 24.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. március 02-án (csütörtök) 16:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Napirend:
1.    Alapszabály módosítása
2.    Tisztújítás
3.    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2017.03.02-án 17:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Alapszabály módosításának tervezett pontjai a 2017. január 19. napján megtarott elnökségi ülésen és közgyűlésen tett javaslatok alapján:
-    Tisztségviselők létszámának módosítása
-    az önkormányzati szféra arányának módosítása a jogi szabályozás keretein belül, tekintettel a tagság összetételének változása miatt előálló Alapszabály- módosítási kötelezettségre.
Tisztújítás:
-    A 2017. január 19. napján megtarott felügyelőbizottsági ülésen, elnökségi ülésen és közgyűlésen elhangzott és jegyzőkönyvezett lemondások miatt teljes tisztújítást tartunk.
Meghatalmazás mintát mellékelünk jelen levelünk mellé, valamint a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Egyesületi dokumentumok” menüpontja alatt tölthetik le.

A napirend fontossága miatt a tisztelt Tagok személyes megjelenésére, vagy meghatalmazott útján történő képviseletére feltétlenül számít az Egyesület!

Újudvar, 2017. február 16.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.

 

A Vidékfejlesztési Progam frissen megjelent jogcímei és a meglévők módosításai az alábbi mellékletben találhatóak meg.

Dr. Szili-Fodor Dóra, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési referense összeállítása.

 

A Vidékfejlesztési Progam frissen megjelent jogcímei és a meglévők módosításai az alábbi mellékletben találhatóak meg.

Dr. Szili-Fodor Dóra, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara vidékfejlesztési referense összeállítása.

 

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom 2017. január 19. (csütörtök) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre.
Helyszíne: Faluház - Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2017. évi költségvetésének elfogadása, Elnökség elé terjesztése
2.    Egyebek

Felhívom figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés és közgyűlés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak.
Megjelenésére feltétlenül számítunk!Újudvar, 2017. január 09.


Tisztelettel:
Szabadics Zoltán
FB elnök

 

Tisztelt Elnökségi Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom a 2017. január 19. (csütörtök) 16:30 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre.
Helyszíne: Faluház – Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2017. évi költségvetésének elfogadása, közgyűlés elé terjesztése
2.    Zalakarosi Helyi Termelői Piac Üzemeltetési Szabályzatának felülvizsgálata
3.    Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Újudvar, 2017. január 09.


Tisztelettel:
Jakab Sándor
elnök sk.

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. január 19-én (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház - Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirend:
1.    Tagfelvétel
2.    Az egyesület 2017. évi költségvetésének elfogadása
3.    Alapszabály módosítása (elektronikus szavazásról)
4.    Tisztújítás
5.    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2017.01.19-én 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
A 2017. évi költségvetés tervezetet, valamint - szükség esetén - meghatalmazás mintát a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetik le.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!


Újudvar, 2017. január 09.


Tisztelettel:
Jakab Sándor
elnök sk.

 

A Nemzeti Együttműködési Alap megjelentette a "Civil szervezetek működési célú támogatása 2017." pályázatát és a "Civil szervezetek szakmai programjainak támogatása 2017." pályázatát. Melyek elérhetőek a Nemzeti Együttműködési Alap honlapján.