Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint ideiglenes Helyi Akciócsoport 2016. május 30-án tartott közgyűlésén elfogadta a

Helyi Fejlesztési Stratégiát.


Intézkedések:

1. INTÉZKEDÉS
Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül
•    1. Célterület: Elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása
•    2. Célterület: Nem mezőgazdasági termékek előállítása
•    3. Célterület: Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
    Kik pályázhatnak: mikrovállalkozások (10 fő alatti)
    Maximális támogatás: 5.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 50 % +10 % (500 fő alatti, helyi terméket előállító, 105/2015. Korm rend. 2. sz  melléklet és 290/2014. Korm rend. 4. sz. melléklet, együttműködésben megvalósuló)
2. INTÉZKEDÉS
Helyi értékekre épülő turisztikai potenciáli fokozása
•    1. Célterület: Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása
•    2. Célterület: Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése
•    3. Célterület: Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 8.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
3. INTÉZKEDÉS
A nem központosított köz- és közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

•    1. Célterület: A kulturális közszolgáltatás fejlesztése helyi értékeket bemutató értéktárak támogatásával:
•    2. Célterület: Illegális hulladéklerakók rekultivációjának, újra kialakulásukat megakadályozó tevékenységek támogatása:
•    3. Célterület: Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 500.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
4. INTÉZKEDÉS
Közösségépítés és esélyegyenlőség helyi megközelítésben

•    1. Célterület: Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása
•    2. Célterület: Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. Célterület esetén a maximum támogatás: 10.000.000,- Ft
    2. Célterület esetén a maximum támogatás: 1.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 80 % + 90 %
5. INTÉZKEDÉS
Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése

    EFOP 1.7 intézkedésre épül, amely pályázati kiírás még nem jelent meg.
Támogatható tevékenységek:
•    Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése
•    Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése
•    Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke növelése)
•    Közösségépítés és - megtartás
•    A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)
Tervezett forrás: EFOP 1.7

 

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet évek óta foglalkozik a rövid ellátási lánc, azon belül is elsősorban a termelői piacok helyzetének vizsgálatával Magyarországon. Jelenlegi kutatásban kiemelten foglalkozik többek között a termelői piacok szervezésének feltételeivel, célja egy olyan döntéstámogató eszközrendszer kidolgozása, amely mind a termelők, mind a piacszervezők számára segítséget nyújthat.

Az kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://www.aki.gov.hu/kerdoivek/kerdoiv/a:phd_termeloi_kerdoiv

Kérjük, a termelőket, hogy a kitöltéssel segítsék munkánkat, saját munkájukat!

 

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét 2016. május 26-i hatállyal felfüggeszti. A pályázatok benyújtására a megjelölt napon 24.00 óráig van lehetőség.

A hivatalos közlemény itt olvasható.

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. május 30-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Napirend:
-    Tagfelvétel
-    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása - közreműködik: Markó András könyvvizsgáló
-    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
-    ROMACT programba való belépés
-    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.05.30-án 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok az egyesület honlapján megtalálhatóak. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai)

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!


Újudvar, 2016. május 20.


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök sk.

 

Tisztelt Elnökségi Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom a 2016. május 30. (hétfő) 16:30 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre.
Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
3.    ROMACT programba való belépés
4.    Egyebek

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban)

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Újudvar, 2016. május 20.


Jakab Sándor
elnök sk.

 

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom 2016. május 30. (hétfő) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre.
Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
3.    Egyebek

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban)

Felhívom szíves figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Újudvar, 2016. május 20.


Szabadics Zoltán
FB elnök

 

Tisztelt Tervezést Koordináló Csoport Tagok!


Ezúton tisztelettel meghívóm a Tervezést Koordináló Csoport soron következő ülésére, melyre 2016. május 19-én 16:30 órakor kerül sor Nagykanizsai Kistérségi Társulás alagsori tanácsterme (8800 Nagykanizsa, Bajza utca 2.)

Tervezett napirendi pontok:
1. Tervezési összegzés
2. Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozott intézkedéseinek értékelése, véglegesítése
3. Helyi Fejlesztési Stratégia helyzetfelrása, SWOT elemzése
4. Leendő Helyi Bíráló Bizottság megtárgyalás
5. Helyi Fejlesztési Stratégia véglegesítése

Kérem a tisztelt Tervezést Koordináló Csoport Tagokat, jelezzék, amennyiben a fenti időpont nem megfelelő részükre az ülés megtartására.

A Tervezsét Koordináló Csoprot ülések nyitottak, várjuk a térség szereplőinek szíves jelentkezését, megjelenését!


Megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk!


Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36/20/354-9799

 

FELHÍVÁS
„Helyi Fejlesztési Stratégia”
tervezésében való közreműködésre


Tisztelt Érdeklődő, Közreműködő!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER Helyi Akció Csoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program (VP), mint operatív program keretében HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁT (HFS) dolgoz ki.

A Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziója elkészült a térség igényei, szükségleteire alapozva szem előtt tartva a Vidékfejlesztési Program és egyéb Operatív Programok előírásait, sajátosságait.
Ezen időszakban kell meghatároznunk konkrétan, hogy milyen irányvonalakat vegyenek az intézkedések.

Tisztelettel felkérjük
a térség civil szervezeteit
,
hogy vegyenek részt a
2016.05.17-én 16 órai kezdettel,
Szepetneki IKSZ
8861 Szepetnek, Petőfi u. 57.
szám alatt tartandó
MŰHELYNAPON


Műhelynap témai:
1. Helyi Fejlesztési Stratégia jelenlegi verziójának bemutatása
2. A Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó javaslatok a résztvevők részéről
3. Helyi Fejlesztési Stratégia egységesítése
4. Összegzés

A rendezvényen való részvétel ingyenes, a helyszín befogadó képességére való tekintettel előzetes regisztrációt kérünk, melyet az alábbi e-mail címen tehetnek meg legkésőbb a rendezvény előtti napon 16 óráig. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Számítunk együttműködésére!


Újudvar, 2016. május 10.


Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36/20/354-9799

 

FELHÍVÁS
„Helyi Fejlesztési Stratégia”
tervezésében való közreműködésre


Tisztelt Érdeklődő, Közreműködő!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint a LEADER Helyi Akció Csoport (HACS) a Vidékfejlesztési Program (VP), mint operatív program keretében HELYI FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁT (HFS) dolgoz ki.

A Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziója elkészült a térség igényei, szükségleteire alapozva szem előtt tartva a Vidékfejlesztési Program és egyéb Operatív Programok előírásait, sajátosságait.
Ezen időszakban kell meghatároznunk konkrétan, hogy milyen irányvonalakat vegyenek az intézkedések, így a GAZDASÁGFEJLESZTÉS is.

Tisztelettel felkérjük
a térség mikrovállalkozásait
(10 főnél kevesebb a foglalkoztatotti létszám),
hogy vegyenek részt a
2016.05.18-én 17 órai kezdettel,
Murakeresztúri IKSZ
8834 Murakeresztúr, Dózsa György utca 1.
szám alatt tartandó
MŰHELYNAPON


Műhelynap témai:
1. Helyi Fejlesztési Stratégia jelenlegi verziójának bemutatása
2. A Helyi Fejlesztési Stratégiához kapcsolódó javaslatok a résztvevők részéről
3. Helyi Fejlesztési Stratégia egységesítése
4. Összegzés

A rendezvényen való részvétel ingyenes, a helyszín befogadó képességére való tekintettel előzetes regisztrációt kérünk, melyet az alábbi e-mail címen tehetnek meg legkésőbb a rendezvény előtti napon 16 óráig. Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Számítunk együttműködésére!


Újudvar, 2016. május 09.


Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36/20/354-9799