A Helyi Fejlesztési Stratégia tervezésére megalakult a Tervezést Koordináló Csoport, hogy a lehető legszélesebb körben (ágazatilag: civil, vállalkozás, önkormányzat és földrajzi- és szakterületileg) kerüljenek vélemények, információk a stratégiába. Az ágazatköziség az elnökségen belül alapvetően biztosított, és az elnökség tagjait a tagság választotta meg a tagság képviseletére. Tagnak bárki jelentkezhetett és jelentkezhet is. Így az elnökség alkotja a Tervezést Koordináló Csoport kiegészülve a unkaszervezet tagjaival, valamint a hátrányos helyzetű települések és a helyi termelők képviselőjével.

Témakörök:
1. Tudásátadás, ismeretek bővítése
2. Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozásának menete:
3. Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása:
-    Helyzetelemzés, SWOT
-    Jövőkép kialakítása
-    Célrendszer meghatározása
-    Cselekvési terv
-    Pénzügyi terv

Helyi Fejlesztési Stratégia elkészítését segítő Tervezést Koordináló Csoport ülések résztvevői ágazatonként:
-    Újudvar: 10 fő (önkormányzat: 2 fő, civil: 5 fő, vállalkozó: 3 ő)
-    Újudvar: 6 fő (önkormányzat: 1 fő, civil: 4 fő, vállalkozó: 1 fő)
-    Újudvar: 7 fő (önkormányzat: 2 fő, civil: 3 fő, vállalkozó: 2 fő)
-    Újudvar: 13 fő (önkormányzat: 3 fő, civil: 7 fő, vállalkozó: 3 fő)

A Tervezést Koordináló Csoport ülések főbb erőlelépései:
2015. november 30:
projektgyűjtő adatlapok összegzésének ismertetése, fejlesztési irányvonalak körvonalazódása
tervezési ütemterv meghatározása
2015. december 14:
Helyzetfeltárás, SWOT
2015. december 21:
Célok – eredménymutatók - intézkedések
2016. január 07:
Helyi Fejlesztési Stratégia Draft verziójának véglegesítése