A Helyi Fejlesztési Stratégia kidolgozása folyamán törekedtünk a lehető legszélesebb körben a helyi szereplőket bevonni a tervezésbe. Első lépésekben fórumbeszélgetéseket szerveztünk, de a csekély mértékű érdeklődésre tekintettel a továbbiakban nem rendeztünk fórumbeszélgetéseket. Az Irányító Hatóság javaslatára tematikus műhelynapokat szervezetünk a civileknek és a vállalkozóknak.
A Helyi Fejlesztési Stratégia céljai, intézkedései, eredménymutatói már meghatározásra kerültek az előző szakmai egyeztetések folyamán. Ezen műhelynapok voltak hivatottak a szférák további ötletei, javaslatainak a stratégiába építésére.

Eredmények:
2016. május17-én Civil Műhelynap – Szepetneken:

  • Az intézkedések támogatható tevékenységei pontosításra kerültek elsősorban a 4. intézkedés esetén, valamint a 2. és 3. intézkedésnél is.
  • A civil szervezetekre vonatkozó jogosultsági kritériumok pontosításra kerültek
  • A civil szervezetekre vonatkozó kiválasztási kritériumok pontosításra kerültek
  • A támogatási intenzitásra is érkertek javaslatok


2016. május 18-án Vállalkozói Műhelynap – Murakeresztúron:

  • Az intézkedések támogatható tevékenységei pontosításra kerültek kizárólag a gazdaságfejlesztési (1-es) intézkedésben. A GINOP 1.2.2 kiírásából átemelésre kerültek támogatható tevékenységek
  • A jogosultsági kritériumok pontosításra kerültek
  • A kiválasztási kritériumok pontosításra kerültek