Egyéb kategória

MEGHÍVÓ – Közgyűlésre 2022.01.24 17:20

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2022. január 24-én (hétfő) 17:20 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Napirend:

  1. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
  2. 2022. évi költségvetés elfogadása
  3. 2022. évi tagdíjak
  4. Zalakarosi Termelői Piac tulajdoni viszonyainak megtárgyalása
  5. Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2022.01.27-án (csütörtök) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:

Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!

Újudvar, 2022. január 14.

                                                                  Tisztelettel:

                                                                                               dr. Molnár Zoltán

                                                                                                        elnök