Egyéb kategória

Meghívó közgyűlésre – 2021.09.07.

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2021. szeptember 07-én (kedd) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Napirend:
1. 2020. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
2. 2021. évi költségvetés elfogadása
3. 2021. évi költségvetés módosításának elfogadása
4. Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2021.09.14-án (kedd) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le 2021.08.27-ától.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!

Újudvar, 2021. augusztus 27.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök