Egyéb kategória

Tájékoztató hazai termelők támogatásáról

Tisztelt Támogatást Igénylő!

A támogatási igények benyújtására 2020. november 21. – 2020. november 29. közötti időtartamban van lehetőség. Kizárólag a megjelölt időszakban benyújtott támogatási igények vehetők figyelembe.

A Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. döntése alapján az egyedi döntéssel megítélendő támogatási igényekkel kapcsolatosan a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. végzi a döntés előkészítési és támogatási feladatokat.

Jelen eljárásban olyan hazai termelők támogatására van lehetőség, akik

• termékeiket nem nagyüzemi körülmények között, nem ipari mennyiségben készítik, hanem manufakturális keretek között;

• minőségi (sokszor bio) termékeket állítanak elő;

• a késztermékeiket saját termesztésből származó zöldségekből, gyümölcsökből, a tejtermékek saját állattartásból származó tejből stb. készítik;

• késztermékeiket az egészséges táplálkozás, fenntarthatóság szem előtt tartásával készítik;

• termékeiket minimális vegyszerhasználat, adalékanyagok és tartósítószer nélkül állítják elő;

• a gazdaságaikat többségében bárki számára látogathatóvá teszik és a termékeik helyben megvásárolhatók.

A támogatás lehetőséget nyújt, hogy a támogatott termelő elszámolja a 2020.12.01-2021. 03.31. között működése kapcsán felmerült költségeit. (Az elszámolható költségek pontosítására az okirat kiadását követően kerül sor.)

A maximálisan igényelhető támogatás összege: 1.000.000 Ft

Jelen támogatás igényléshez kérjük az alábbiak benyújtását:

  1. Pályázati adatlap és nyilatkozat (csatolt sablon szerint)
  2. De minimis nyilatkozat (csatolt sablon szerint)
  3. Átláthatósági nyilatkozat (jogi személy és civil szervezet esetén, csatolt sablon szerint)
  4. Köztartozás mentes igazolás
  5. Gazdasági társaság esetében a cégjegyzésre jogosult személy aláírási címpéldányának, aláírásmintájának másolata.

Tájékoztatom, hogy támogatási igénylését

·       postai úton 1db eredeti példányban a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. Pályázatkoordinációs Igazgatóság 1037 Budapest, Bokor u. 23-25. postacímre,

·       és elektronikus formában valamennyi aláírt dokumentumot szkennelve, valamint az 1-3. sorszámú dokumentumot szerkeszthető változatban is a projektkoordinacio@kisfaludy2030.hu címre

szükséges Társaságunk részére benyújtani a csatolt Adatlap és mellékleteinek egyidejű megküldésével.

Amennyiben a levelünkkel kapcsolatosan további kérdése merülne fel, az alábbi elérhetőségen érdeklődhet: projektkoordinacio@kisfaludy2030.hu.


Tisztelettel,

Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt.


MELLÉKLETEK:
Módosított Pályázati adatlap és nyilatkozat_HT.docx
Nyilatkozat_atlathatosagi.doc
De minimis nyilatkozat.docx