Egyéb kategória

MEGHÍVÓ – Közgyűlés 2020.09.24. 17:00

Tisztelt Asszonyom/Uram!

Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2020. szeptember 24-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Napirend:

  1. 2019. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
  2. LEADER helyi pályázatok megtárgyalása
  3. Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2020.09.28-án (hétfő) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!

Újudvar, 2020. szeptember 11.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök