Hírek

MEGHÍVÓ – Közgyűlés_2020.01.30.

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!
 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2020. január 30-án (csütörtök) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)
 
Napirend:
1. 2020. évi költségvetés elfogadása
2. Egyebek
 
Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2020.02.03-án (hétfő) 16:15 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
 
Háttér információ:
„2020. évi költségvetés elfogadása” napirendi ponthoz kapcsolódó háttéranyag a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le.
Letölthető az "Egyesületi dokumentumok" menüpont alatt egy MEGHATALMAZÁS minta esetleges képviselet biztosítására.
 
A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!
 
Újudvar, 2020. január 20.
 
Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök