VP2-4.1.1.3-16 Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti.

Közlemény
 

VP2-4.1.1.5-16 Sertéstartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti.

Közlemény
 

VP2-4.1.1.2-16 Baromfitartó telepek korszerűsítése című felhívás felfüggesztése

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott, Széchenyi 2020 keretében megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában, a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján az Irányító Hatóság a támogatási kérelmek benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól felfüggeszti.

Közlemény
 

VP-5-8.6.2-16 Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című felhívás módosult.

Technikai módosítás történt a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívásban. A módosítás tartalmi szempontokat nem érint, a felhívásban szerkesztési hibák kerültek javításra.

Közlemény
 

VP2.-4.1.4-16 A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése című felhívás módosult.

Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „A mezőgazdasági vízgazdálkodási ágazat fejlesztése” című (VP2-4.1.4-16 kódszámú) felhívás, a Támogatói Okirat és a hozzá tartozó 2. számú és 3. számú szakmai melléklet, illetve a felhívás kiegészítésre került a 15. számú szakmai melléklettel.

Közlemény


 

A Magyar Közlöny (2016. évi 104. szám) 8109 oldalán található a Kormány
1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozata a
"Mura nemzeti programmal összefüggő feladatokról és azok finanszírozásáról
".

A meghírdetett Mura Program összesen 80 települést érint Dél-Zalában, melyből 30 található az Inovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület (HACS) területén: Alsórajk, Belezna,  Bocska, Börzönce, Fityeház, Gelse, Gelsesziget, Hosszúvölgy, Kacorlak, Kerecseny, Kilimán, Kisrécse, Magyarszentmiklós, Magyarszerdahely, Miháld, Murakeresztúr, Nagybakónak, Nagyrécse, Nemespátró, Orosztony, Pat, Pölöskefő, Sand, Sormás, Surd, Szepetnek, Újudvar, Zalasárszeg, Zalaszentbalázs, Zalaszentjakab.
 

A Mura Program támogatási elemei:

A Mura Program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból közvetlenül finanszírozandó fejlesztések:
Az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 2. melléklete

A Mura Program keretében európai uniós társfinanszírozású programokból előnyben részesítendő fejlesztések:
Az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 3. melléklete

A Mura Program keretében hazai forrásból finanszírozható fejlesztések:
Az 1362/2016. (VII. 13.) Korm. határozat 4. melléklete

 

Megjelent a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara
közleménye az aktuális pályázati felhívásokról, aktuális módosításokról

(2016. július 12.)

 

Tisztelt Honlap Látogatók!


Ajánljuk szíves figyelmükbe, a megjelent Programajánló aloldalunkat, mely a bal oldali menüsor legfelső menüpontja alatt található.
Informálódhatnak a térség programjairól, eseményeiről.
A továbbiakban is várjuk a szíves információkat a leendő programokkal kapcsolatosan, hogy szerepeltethessük programajánlónkban.
 
Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. június 23-án (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.    
A közgyűlés helyszíne: Faluház - Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirend:
-    Tisztújítás
-    Egyebek
Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.06.23-án 17:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Mihálylovics Béla a mai nappal (2016. június 13-ával) lemondott elnökségi tisztségéről, aki civil szervezeti képviselőként vett részt az elnökség munkájában. Helyére kell egy új elnökségi tagot választani, ezért kerül összehívásra a közgyűlés.

Szükség esetén meghatalmazás minta letölthető a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Egyesületi dokumentumok” menüpontban a lap aljáról.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök

 

Tisztelt Tagunk!

Tájékoztatjuk, hogy a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elérkezett a 2016-os tagdíjbevallási időszakához.

A Kamara 2016. május 26-i országos küldöttgyűlése megszavazta az Alapszabály módosítását, így a tagdíjjal kapcsolatos szabályok is több helyen, a tagság számára kedvező módon változtak. Ennek értelmében többek között nem kell bevallást tenniük azoknak a kizárólag őstermelőként tevékenykedő tagoknak, akiknek az előző évi (ár)bevételük nem éri el a 600.000 forintot, és semmilyen, az Alapszabályban foglalt kedvezménnyel nem kívánnak élni. Esetükben elégséges, ha 2016. június 30-ig banki átutalással vagy a falugazdász irodákban kapott csekken megfizetik a 2.000 forint tagdíjat. A tagdíj megfizetése egyben tagdíj-önbevallásnak is minősül.

A tagdíjbevallásra kötelezettek a Kamara portálján (www.nak.hu), a nyitóoldal jobb felső sarkában elérhető e-Irodába belépve 2016. június 30-ig tehetik meg önbevallásukat.

Ha segítségre van szüksége, kérjük, keresse fel falugazdászát, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat (06 1/ 802-6100). Felhívjuk figyelmét, hogy abban az esetben, ha 2016. július 1-31. között tesz bevallást, a fizetendő tagdíj 10 %-ának megfelelő késedelmi pótlékot is meg kell fizetnie a tagdíjon túl. Ezt követően a bevallást nem tett tagok tagdíjfizetési kötelezettségét a Kamara állapítja meg.

A bevalláshoz szükséges dokumentumok:

  • őstermelőként, egyéni vállalkozóként: személyi igazolvány, lakcímkártya, adóazonosító kártya, őstermelői/egyéni vállalkozói igazolvány, adóazonosító jel, 2015-re folyósított MVH-s támogatások összege, az igénybe venni kívánt kedvezményekhez szükséges igazolások, a 2015. évre vonatkozó adóbevallás;
  • cég, gazdasági szervezet esetében: adószám, cégbírósági irat, az igénybe venni kívánt kedvezményekhez szükséges igazolások 2015. évre vonatkozó adóbevallás.

Tagdíjat érintő kedvezményekkel kapcsolatos dokumentumok:

  • árbevétel-megosztás esetén (ha az agrártevékenység árbevétele nem haladja meg a 20 %-ot, illetve külön kérelemre a 25 %-ot), az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • hegyközségi árbevétel levonás esetén az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel levonás esetén az ezt igazoló Független Könyvvizsgálói Jelentés;
  • adatlap az elismert TÉSZ/TCS tagdíjkedvezményéhez (azonosító kód, tagjainak kamarai nyilvántartási száma, valamint a TÉSZ/TCS számára értékesített, az elismerés alapjául szolgáló termény, termék nettó árbevételének összege);
  • egyéb tagdíjalapot csökkentő kedvezmények igénybevételéhez a szükséges igazoló dokumentumok (pl. jövedéki adó igazolás).

A tagdíj megfizetésének határideje – a tagdíjbevallásra nem kötelezett őstermelők kivételével – 2016. július 31. A tagdíjat a NAK 11749008-20190244 számú, az OTP Bank Nyrt-nél vezetett bankszámlájára banki átutalással, illetve a bevallás során igényelt, egyedi azonosítóval ellátott csekken lehet teljesíteni. Átutaláskor kérjük, hogy ne felejtse el feltüntetni a közlemény rovatban kamarai regisztrációs számát, nevét továbbá adószámátvagy adóazonosítóját.

További információért látogasson el portálunkra, ahol a tagdíjbevallással kapcsolatoslegfontosabb tudnivalókról is tájékozódhat.


Köszönjük együttműködését!
 

Üdvözlettel:

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

 

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület, mint ideiglenes Helyi Akciócsoport 2016. május 30-án tartott közgyűlésén elfogadta a

Helyi Fejlesztési Stratégiát.


Intézkedések:

1. INTÉZKEDÉS
Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül
•    1. Célterület: Elsősorban mezőgazdasági termékek előállítása, feldolgozása
•    2. Célterület: Nem mezőgazdasági termékek előállítása
•    3. Célterület: Szolgáltatások kialakítása, fejlesztése
    Kik pályázhatnak: mikrovállalkozások (10 fő alatti)
    Maximális támogatás: 5.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 50 % +10 % (500 fő alatti, helyi terméket előállító, 105/2015. Korm rend. 2. sz  melléklet és 290/2014. Korm rend. 4. sz. melléklet, együttműködésben megvalósuló)
2. INTÉZKEDÉS
Helyi értékekre épülő turisztikai potenciáli fokozása
•    1. Célterület: Turisztikai szereplők és szolgáltatók együttműködési hálózatának kialakítása
•    2. Célterület: Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése
•    3. Célterület: Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 8.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
3. INTÉZKEDÉS
A nem központosított köz- és közösségi szolgáltatásokhoz való hozzáférés elősegítése

•    1. Célterület: A kulturális közszolgáltatás fejlesztése helyi értékeket bemutató értéktárak támogatásával:
•    2. Célterület: Illegális hulladéklerakók rekultivációjának, újra kialakulásukat megakadályozó tevékenységek támogatása:
•    3. Célterület: Egészségügyi krízishelyzet ellátását elősegítő mobil újraélesztő készülék
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. és 2. Célterület esetén a maximum támogatás: 3.000.000,- Ft
    3. Célterület esetén a maximum támogatás: 500.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 75 % + 85 %
4. INTÉZKEDÉS
Közösségépítés és esélyegyenlőség helyi megközelítésben

•    1. Célterület: Esélyegyenlőségi szakmai programok támogatása
•    2. Célterület: Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása
    Kik pályázhatnak: önkormányzatok, civil szervezetek
    1. Célterület esetén a maximum támogatás: 10.000.000,- Ft
    2. Célterület esetén a maximum támogatás: 1.000.000,- Ft
    Támogatási intenzitás: 80 % + 90 %
5. INTÉZKEDÉS
Az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése

    EFOP 1.7 intézkedésre épül, amely pályázati kiírás még nem jelent meg.
Támogatható tevékenységek:
•    Helyi felzárkózást szolgáló tudás bővítése
•    Többfunkciós közösségi szolgáltató terek működtetése
•    Kedvezőtlen szocio-demográfiai térségi folyamatok megtörése (pl. fiatalok helyben tartása, helyi tudástőke növelése)
•    Közösségépítés és - megtartás
•    A környezeti fenntarthatósági szempontoknak való megfelelés (kizárólag ESZA fejlesztés)
Tervezett forrás: EFOP 1.7

 

Az Agrárgazdasági Kutatóintézet évek óta foglalkozik a rövid ellátási lánc, azon belül is elsősorban a termelői piacok helyzetének vizsgálatával Magyarországon. Jelenlegi kutatásban kiemelten foglalkozik többek között a termelői piacok szervezésének feltételeivel, célja egy olyan döntéstámogató eszközrendszer kidolgozása, amely mind a termelők, mind a piacszervezők számára segítséget nyújthat.

Az kérdőív az alábbi linken érhető el:

https://www.aki.gov.hu/kerdoivek/kerdoiv/a:phd_termeloi_kerdoiv

Kérjük, a termelőket, hogy a kitöltéssel segítsék munkánkat, saját munkájukat!

 

A Vidékfejlesztési Program keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét 2016. május 26-i hatállyal felfüggeszti. A pályázatok benyújtására a megjelölt napon 24.00 óráig van lehetőség.

A hivatalos közlemény itt olvasható.