Tisztelt Települési Önkormányzatok!
Tisztelt Potenciális Pályázók!


 
Megjelent a vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére kiírt „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” elnevezésű VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú pályázati felhívás.

A felhívás elérhető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57621


Megfelelő nagyságú érdeklődés esetén szervezünk egy fórumot, melyen a pályázati lehetőséggel kapcsolatosan felmerülő kérdéseket beszélnénk át közösen szakemberekkel és a leendő pályázókkal.

A fórum szervezéséhez kérem szíves visszajelzését az alábbiakról:
1. Szeretne-e pályázni a fenti pályázati lehetőségre?
2. Igényt tart-e egy fórumra, ahol a pályázati felhívással kapcsolatosan felvetett kérdések megválaszolásra kerülhetnek?
3. Kérem, írja le, milyen kérdései(k) merültek fel a pályázati felhívással kapcsolatosan! Az előzetesen feltett kérdésekre pontosabb, körbejártabb választ tudunk szolgáltatni.
4. Tud-e más szervezetről, akit érdekel a pályázati lehetőség? Kérem, írja le ki(k) az(ok)!
5. Önnek fórum a hét melyik napján lenne alkalmas? (hétfő, kedd,...vasárnap)
6. Kérem, levelükben tűntessék fel a pontos telefonos elérhetőségüket!

A fórum tervezett időpontja: 2016. március 01. és 2016. március 07. közötti időpont.

A visszajelezések határideje: 2016. február 23. 16 óra.

A fórum szervezésével párhuzamosan, mint munkaszervezet vezető állok szíves rendelkezésükre a pályázati felhívással kapcsolatosan irodánkban (8778 Újudvar, Petőfi S. u. 2.) előzetes telefonos egyeztetés alapján (+36/20/354-9799).

Tisztelettel várom szíves visszajelzésüket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.


Tisztelettel:
Kulcsár Norbert
munkaszervezet vezető
Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Tel.: +36/20/354-9799

 

 

Tisztelt Olvasó!
 

Az alábbi két pályázati felhívást ajánljuk figyelmébe

Mindkét pályázati felhívás részletei megtalálhatóak a Vidékfejlesztési Program kiírásai között.

 

 

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult. Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az 1/2016. (I.22.) számú MVH közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az alábbi linken érhető el:

https://www.mvh.gov.hu/…/zB…/1-2016-i-22-szamu-mvh-kozlemeny

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás (ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről részletes tájékoztató itt olvasható.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés" menüben, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

  1. Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.
  2. Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.
  3. Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére.

 

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület nevében, sikerekben gazdag, boldog újesztendőt kívánok!
Tájékoztatjuk, hogy az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. január 21-én megtartott közgyűlésén 2/2016 (01.21.) sz. IDZV. számú határozatban meghatározta 2016. évre a tagdíjak mértékét, melyek a következők:
o   Települési önkormányzat: 20.000 Ft,
o   Nemzetiségi önkormányzat: 5.000 Ft,
o   Gazdasági szervezet: 10.000 Ft,
o   Egyéni vállalkozó/civil szervezet/ magánszemély: 2.000 Ft.

Befizetési határidő:  
- önkormányzatoknak: 2016. február 19.
- egyéb szervezeteknek, magánszemélyeknek: 2016. március 31.

Tájékoztatjuk, hogy a tagdíj befizetése történhet banki átutalással a Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezetnél vezetett 74500358-11034641 sz. számlára vagy személyesen az Újudvar Petőfi u. 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodában H-P: 9-12 óráig, vagy igény szerit előzetesen telefonon vagy e-mailben egyeztetett egyéb időpontban (+36/20/354-9799-es telefonszámon, Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen).

Kérjük, az utalásnál a befizető pontos adatainak (név, cím, adószám) feltüntetését!
A számlát készpénzfizetés esetén azonnal megkapják, átutalás esetén a jóváírást követően 8 napon belül postázzuk a befizető címére. Amennyiben a számlát előre kívánják megkapni igényüket az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen jelezzék!

Kérem, hogy a tagdíjfizetési kötelezettségnek legkésőbb 2015. március 31-ig tegyen eleget!

Felhívjuk a tisztelt egyesületi tagjaink figyelmét, hogy adategyeztetést végzünk a tagok pontos adatainak összegzése, elérhetőségek frissítése céljából. A kitöltendő adatlap letölthető a www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Egyesületi dokumentumok menüpontból.
Kérjük, az adatlap kitöltésével segítse elő a kapcsolattartást!


Köszönettel:


Jakab Sándor
elnök sk.

 

 

 

A szervezők minden kedves érdeklődőt szeretettel várnak!

 

 

 

Tisztelt Elnökségi Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom a 2016. január 21. (Csütörtök) 16 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre.

Helyszíne:    Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5., Földszinti előadóterem (ruhatártól jobbra).

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2015. évi költségvetésének elfogadása.
2.    Egyebek

Megjelenésére feltétlenül számítunk!

Újudvar, 2016. január 11.

 

Jakab Sándor
elnök sk.

 

 

Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. január 21-én (csütörtök) 16:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helyszíne:    Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5., Földszinti előadóterem (ruhatártól jobbra).

Napirend:

-    Éves tagdíj megállapítása
-    Könyvvizsgáló megbízása
-    2016. éves költségvetés elfogadása
-    Helyi Fejlesztési Stratégia draft verziójának elfogadása
-    Egyebek


Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.01.21-én 17:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

A tagokkal való kapcsolattartás megkönnyítése érdekében kérem, a mellékelt adatlapot kitöltve hozzák magukkal a közgyűlésre és a regisztrációnál szíveskedjenek leadni, aki nem tud részt venni a közgyűlésen, azt megkérjük juttassa el hozzánk a kitöltött adatlapot (8778 Újudvar, Petőfi S. u. 2.). Az adatlap is elérhető honlapunkon a „Közgyűlés háttéranyagai” menüpont alatt.

A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok az egyesület honlapján megtalálhatóak. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai)

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!


Újudvar, 2016. január 11.


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök sk.

 

 

A pályázati felhívás részletesen megtekinthető az alábbi linken:
https://www.palyazat.gov.hu/node/57211


A Felhívás indokoltsága és célja
A Felhívás célja, hogy lehetőséget biztosítson a gazdálkodók számára olyan fejlesztések végrehajtására, amelyek hozzásegítik őket tevékenységük gazdaságos folytatásához, továbbá a saját, illetve az alkalmazotti foglalkoztatás fenntartásához. A Felhívás további célja az ágazati szereplők versenyképességének javítása a legkorszerűbb, innovatív technológiák megvalósításával. Különös hangsúlyt kapnak a magasabb minőségű, speciális igényeket kielégítő termékek előállítására irányuló, valamint az erőforrás-hatékonyságot elősegítő beruházások.
A Felhívás feltételeinek kialakítása során az egyes szakágazatok speciális fejlesztési igényei és lehetőségei figyelembe lettek véve. A Felhívás keretében csak olyan fejlesztések támogatására van lehetőség, melyek összhangban vannak Magyarország közép- és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiájával, valamint az egyes szakágazati stratégiákkal. Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.

Támogatást igénylők köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be az alábbi feltételeket teljesítő támogatást igénylők.
1. Mezőgazdasági termelő abban az esetben jogosult a támogatásra, amennyiben:
a. az utolsó teljes lezárt üzleti évi - vagy amennyiben erre vonatkozóan nem rendelkezik adatokkal, az ezt megelőző teljes lezárt üzleti évi -, árbevételéneklegalább 50%-a mezőgazdasági tevékenységből származik;
b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul.

2. Mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás abban az esetben
jogosult a támogatásra, amennyiben:

a. utolsó teljes lezárt üzleti évvel rendelkezik;
b. tevékenysége Annex I. termék feldolgozására irányul;
c. a támogatott tevékenységgel kizárólag Annex I. terméket állít elő.

Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására konzorciumi formában is van lehetőség.

3. Jelen Felhívás keretében a támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás
keretében is van lehetőség.

Kollektív projektnek minősül a legalább öt – jogilag és gazdaságilag egymástól független - kedvezményezett által közösen végrehajtott projekt (konzorcium). Kollektív projektnek minősül továbbá a termelői csoport, a termelői értékesítő szervezet, a mezőgazdasági termelők tagságával működő szövetkezet, valamint a szociális szövetkezet által végrehajtott projekt.
Konzorciumnak a 272/2014 Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 19. pontjának, valamint az 59. §-nak megfelelő olyan együttműködés minősül, amelynek legalább öt tagja van. A konzorcium tagjai nem lehetnek egymásnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói, illetve nem lehetnek egymásnak partner, ill. kapcsolódó vállalkozásai.
A konzorciumban történő projekt megvalósításának feltételei:
a) A konzorcium összes tagja a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 28. §-a szerinti ügyfél-azonosítóval kell, hogy rendelkezzen.
b) Konzorcium esetén a tagoknak külön-külön meg kell felelniük a rájuk vonatkozó feltételeknek, tehát mezőgazdasági termelő esetében a 4.1.1., mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro- és kisvállalkozás esetében a 4.1.2. pontban előírt feltételeknek. Amennyiben egy konzorcium akár csak egyetlen tagja mezőgazdasági termelőnek nem minősülő mikro-és kisvállalkozás, úgy a konzorcium csak Annex terméket állíthat elő.

A támogatás mértéke, összege
a) Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: egyéni beruházás esetén maximum 500 millió Ft, kollektív beruházás esetén maximum 1,5 milliárd Ft.
b) A támogatás maximális mértéke közép-magyarországi régióban (A Továbbiakban: KMR-en belül) az összes elszámolható költség 40%-a, a nem közép-magyarországi régióban (a továbbiakban: KMR-en kívül) az összes elszámolható költség 50%-a.

További részletek itt tekinthetők meg! (Széchenyi 2020)