Hazajáró Hétvége 2010 május

Ebben az évben is megrendezésre kerül a Hazajáró Hétvége a Magyar Turizmus Zrt. és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) partnerségében.
\"Érintsen meg a vidék varázsa\" mottó alatt a rendezõk a magyar vidék szépségére kívánják ráirányítani a figyelmet.
A www.hazajaro.hu internetes gyûjtõoldalra a vidéki szálláshely tulajdonosok, turisztikai szolgáltatók regisztráltathatják magukat és feltölthetik szolgáltatásaikat és itt böngészhetnek a vendégek az országos kínálatból.
A munkaszervezet irodájában várjuk a jelentkezéseket a vendéglátók részérõl!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezetõ

Gazdaságfejlesztési felmérésTisztelt Látogató!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület megbízásából a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusa kutatást végez \"Vállakozásfejlesztések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén\".
Egyesületünk minnél több fejlesztési elképzelést szeretne stratégiája részévé tenni, ezért kérem, ha ideje engedi töltsön ki egy kérdõívet online!
A kérdõív elérhetõ a következõ címen:

Közremûködését elõre is köszönjük!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna
munkaszervezet vezetõ

TÁJÉKOZTATÓ Az ÚMVP keretében a 135/2008. (X. 18.) rendeletben meghatározottak alapján a Innovatív Dél-Zala Helyi Akciócsoportot érintõen az alábbi ügyfelek részére többletforrás került jóváhagyásra.

Ügyfél neve Regisztrációs szám Kötelezettség-vállalás eredeti összege (Ft) Módosult kötelezettség-vállalás (Ft) Igényelt forrás (Ft) Indoklás
Surd Község Önkormányzata 1003271667 0 8 171 425 8 171 425 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Liszó Község Önkormányzata 1003289907 0 11 815 089 11 815 089 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Murakeresztúr Önkormányzata 1003183234 0 12 064 967 12 064 967 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Nagyrécse Község Önkormányzata 1003095416 11 744 003 11 844 003 100 000 MVH a kérelmet saját hatáskörben javította, a kötelezettségvállalás összege hibásan szerepelt a határozat fülön, 100 000Ft-tal kevesebb összeg került feltüntetésre.

Bemutatjuk az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén az UMVP III. tengely turisztikai jogcímének egyik kedvezményezettjét

Interjú Néber-Megyesi Mártával

Mezõgazdasági gazdálkodásukhoz kapcsolódóan a tevékenységi körüket turizmus-vendéglátással kívánják bõvíteni.

Milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani?
A gazdálkodáshoz és a falusi vendéglátáshoz szükségessé vált egy központ kialakítása, melyhez Kacorlak belterületén 3 ingatlant vásároltunk meg, ezek összevonása már megtörtént. A beruházás keretében ifjúsági szállásra alkalmas épület kialakítását szeretnénk megvalósítani, mely földszint és tetõtér-beépítéses, valamint részben alápincézett kialakítású. A földszinten a gyermekek fogadására egy fedett terasz szolgál, ahol az esélyegyenlõség elvének eleget téve 5 %-os felhajtórámpa is kialakításra kerül. A földszinti és tetõtéri szobák összesen 30 fõ részére biztosítanak elhelyezést.
Hogyan fog a fejlesztés a valóságban kinézni?
Az épület tömegképzésében, homlokzati kialakításában az egykori vidéki kúriák hangulatát idézi: „ L’’ alaprajzi kialakítású, magastetõs, a végfali homlokzaton íves oromfalakkal, másutt timpanonokkal, a belsõ udvari részen végigfutó tornáccal, melyet úgynevezett „hasas” oszlopok tartanak.
Milyen egyéb tervei vannak a fejlesztésekkel kapcsolatban?
Terveink közt szerepel egy kis volumenû mintagazdaság kialakítása, szarvasmarha, sertés, baromfi és kacsa tenyésztésével. Vállalkozásunk célja ezen kívül a gazdálkodás mások számára történõ bemutatása, a gyermekek környezeti nevelésének biztosítása, a felnõttek szemlélet formálása.

2009. december 21-i postára adási határidõvel beérkezett 3. tengelyes kérelmek legfontosabb adatai
Jogcímek Beérkezett kérelmek száma (2009.december 23.) Települések helyzete Igényelt támogatási összeg (fõlap adatai alapján) Rendelkezésre álló keret Maradvány/túligénylés - elõjellel
Falumegújítás 18 nem hátrányos 184 854 415 Ft 66 040 446 Ft - 118 813 969 Ft
6 hátrányos 47 918 675 Ft 74 206 815 Ft 26 288 140 Ft
összesen 24 232 773 090 Ft 140 247 261 Ft - 92 525 829 Ft
Mikrovállalkozás 7 nem hátrányos 84 796 528 Ft 129 010 121 Ft 44 213 593 Ft
3 hátrányos 51 820 238 Ft 99 770 364 Ft 47 950 126 Ft
összesen 10 136 616 766 Ft 228 780 485 Ft 92 163 719 Ft
Turizmus ösztönzése 8 nem hátrányos 108 828 602 Ft 150 084 591 Ft 41 255 989 Ft
1 hátrányos 23 568 237 Ft 74 676 000 Ft 51 107 763 Ft
összesen 9 132 396 839 Ft 224 760 591 Ft 92 363 752 Ft
Vidéki örökség 8 nem hátrányos 147 402 719 Ft 61 725 157 Ft - 85 677 562 Ft
3 hátrányos 46 462 773 Ft 45 420 610 Ft - 1 042 163 Ft
összesen 11 193 865 492 Ft 107 145 767 Ft - 86 719 725 Ft
Mindösszesen 54 695 652 187 Ft 700 934 104 Ft 5 281 917 Ft

Tisztelet Egyesületi Tag!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 8/2008 (10.26) sz. IDZV határozat alapján a 2010. évi tagdíjak a következõképpen alakulnak:
- Települési önkormányzat: 20.000 Ft

- Kisebbségi önkormányzat: 5.000 Ft.

- Gazdasági szervezet (Kft., Bt., szövetkezet, stb.): 10.000 Ft

- Civil szervzet/magánszemély/egyéni vállalkozó: 2.000Ft
A tagdíjak befizetése történhet személyesen az Újudvar, Petõfi u. 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodán (ügyfélfogadási idõben: H. - Sz. - Cs. - P. 8-16 óra, K. 8-18 óra) vagy banki átutalással: CIB Bank 10700275-47654202-51100005.
A tagdíjról az egyesületi tag nevére számla kerül killításra.

Kérjük, az utalásnál a befizetõ pontos adatainak (név, cím) feltüntetését!
Ezúton tájékoztatom, hogy a 2010. évi tagdíjbefizetés határideje 2010. február 26.
Köszönettel:
Szabó Csaba
elnök
Vidéki örökség megõrzése (rendelet száma:138/2008)
Ügyfél Projekt cím Helyszín Helyzete Jóváhagyott támogatás összege
Pölöskefõ Község Önkormányzata Faluház és környezetének felújítása Pölöskefõ Nem hátrányos 10 446 284 Ft
Zalaszentbalázsi Római Katolikus Egyház Pölöskefõi RK mûemléktemplom felújítása Pölöskefõ Nem hátrányos 10 485 533 Ft
Gelsei Római Katolikus Egyházközség Katolikus templom külsõ felújítása Gelse Nem hátrányos 13 227 810 Ft
Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (rendelet száma: 136/2008)
Ügyfél Projekt cím Helyszín Helyzete Jóváhagyott támogatás összege
Völgyesi József Zöldség-gyümölcs és vegyeskereskedés építése Gelse Nem hátrányos 5 137 541 Ft
Solmax Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Tõzegcsomagoló üzem megvalósítása Alsórajkon Alsórajk Nem hátrányos 52 008 938 Ft
Jakab Tiborné Élelmiszerüzlet felújítása Beleznán Belezna Hátrányos 3 975 936 Ft
Turisztikai tevékenységek ösztönzése (rendelet száma:137/2008)
Ügyfél Projekt cím Helyszín Helyzete Jóváhagyott támogatás összege
Marton Imre Falusi magánszálláshely létrehozása Gelse Nem hátrányos 23 270 282 Ft
Hajdú Gézáné Falusi szálláshely és agroturisztikai szolg. fejlesztése Nagyrécse Nem hátrányos 6 490 446 Ft
Horváthné Nemesi Gyöngyi Vend.ép.tetõtér.beép.szálláshely létrehozása Zalaszentbalázs Nem hátrányos 5 696 742 Ft
Néber-Megyesi Márta Ifjúsági szálláshely létesítése Kacorlak Nem hátrányos 22 483 939 Ft
Falumegújítás és fejlesztés (rendelet száma: 135/2008)
Ügyfél Projekt cím Helyszín Helyzete Jóváhagyott támogatás összege
Orosztony Községi Önkormányzat Korosztályos igények kielégítéséhez korszerûsítés Orosztony Hátrányos 13 158 197 Ft
Nagybakónak Község Önkormányzata Nagybakónak fõútvonal melletti temetõépület és környezetének felújítása Nagybakónak Hátrányos 5 979 988 Ft
Nagyrécse Község Önkormányzata Nagyrécse játszótér-felújítás, közparkfejlesztés Nagyrécse Nem hátrányos 11 744 003 Ft
Magyarszerdahely Község Önkormányzata Településközpont épületfelújítás Magyarszerdahely Nem hátrányos 6 415 721 Ft
Szepetneki Faluvédõ-Faluszépítõ Egyesület József A. utcai játszótér felújítása-építése Szepetnek Nem hátrányos 7 158 195 Ft
Zalaszentbalázs Község Önkormányzata Körjegyzõség épületének felújítása Zalaszentbalázs Nem hátrányos 12 707 658 Ft
Hahót Község Önkormányzata Esély két épület \"életben maradására\" felújítására Hahót Nem hátrányos 11 681 777 Ft

Értesítjük a tisztelt ügyfeleket, hogy az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezetének akkreditációja (irodai, személyi és technikai feltételek) 2009. november 5-én megtörtént.
Irodánk a mai naptól hivatalosan is fogadhatja a LEADER pályázatokat.

Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezetõ

Tájékoztatásul a III. tengelyesre (mirovállalkozás, vidéki örökség, turisztika, falumegújítás jogcím) pályázóknak:

HVS-hez való illeszkedés során az alábbi szempontok vizsgálandóak együttesen vagy a LEADER HACS által meghatározottak szempontok mellett:
- Megoldási javaslat;
- A beruházás helye szerepel a HVS megoldási javaslat által érintett települések listáján;
- Kedvezményezetti kör (ügyfél).