Eu-s támogatás segíti a zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda összevonását és közös fejlesztését.

A fejlesztésrõl 2010. március 12-én 10 órakor a Petõfi Sándor Általános Iskolában (Zalaszentbalázs, Kossuth u. 92.) tartottak részletes projektismertetõ sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatón összegyûlteket a Zalaszentbalázsi Általános Iskola igazgatónõje Kajné Szabó Hedvig köszöntötte, valamint a megnyitó beszédet is õ tartotta. A megnyitó részeként az iskola tanulói léptek fel zenés, énekes produkcióval. Felszólalt még Pintér László a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is.

A sajtótájékoztató részletes tájékoztatóját Molnár Mihály Zalaszentbalázs polgármestere tartotta, aki elmondta, hogy 2010. február 5-én 14 órakor az építési terület átadásával megkezdõdött Zalaszentbalázs eddigi legnagyobb intézményi rekonstrukciója. Az óvoda- és iskolaépület felújításával, bõvítésével, az óvoda iskolaépületbe való költöztetésével és teljeskörû akadálymentesítésével, évtizedes álom valósul meg a településen. A fejlesztés a NYDOP „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívás keretében többmint 198 millió Ft-os támogatásból valósul meg, elõsegítve a körzet közoktatásának színvonalas emelését. Az építési beruházással együtt fejlesztik az iskola és óvoda eszközállományát. Az újonnan kialakítandó termekbe új bútorzat és eszközállomány kerül. Az építkezéssel egy idõben indul az iskola és óvoda dolgozóinak felkészítése az integrált nevelés bevezetésére és Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Terv megvalósítására.

Várhatóan 2010. szeptemberében veheti birtokba a megújított intézmény-együttest a mikrotérségben élõ gyerekek.

A HOP Irányító Hatóságának a 3/2010. (III. 16.) közleménye az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2010. évi webes felületen történõ monitoring adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról Az Ügyfélkapu elõre nem várt technikai leállása miatt - mely vis maior esetnek minõsül az adatszolgáltatás szempontjából - a 2010. március 22. 24.00 óráig beérkezõ adatszolgáltatásokat elfogadottnak tekintjük.

Új pályázat/kérelem beadási idõszak

122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet 8. (1) bekezdésében meghatározott benyújtási idõszakot az alábbiak szerint módosítjuk:
\"E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ LEADER pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok 2009. október 1. és és 2009. november 16. között, 2010. szeptember 1. és szeptember 31. között ezt követõen évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodába.\"
A III. tengelyes 4. jogcímvonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási idõszak az alábbiak szerint módosul:
\"(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 16 és december 20 között, 2010. október 1. és október 31. között, azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-aalapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADET HACS munkaszervezeti irodába.\"

Hazajáró Hétvége 2010 május

Ebben az évben is megrendezésre kerül a Hazajáró Hétvége a Magyar Turizmus Zrt. és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) partnerségében.
\"Érintsen meg a vidék varázsa\" mottó alatt a rendezõk a magyar vidék szépségére kívánják ráirányítani a figyelmet.
A www.hazajaro.hu internetes gyûjtõoldalra a vidéki szálláshely tulajdonosok, turisztikai szolgáltatók regisztráltathatják magukat és feltölthetik szolgáltatásaikat és itt böngészhetnek a vendégek az országos kínálatból.
A munkaszervezet irodájában várjuk a jelentkezéseket a vendéglátók részérõl!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezetõ

Gazdaságfejlesztési felmérésTisztelt Látogató!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület megbízásából a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusa kutatást végez \"Vállakozásfejlesztések az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén\".
Egyesületünk minnél több fejlesztési elképzelést szeretne stratégiája részévé tenni, ezért kérem, ha ideje engedi töltsön ki egy kérdõívet online!
A kérdõív elérhetõ a következõ címen:

Közremûködését elõre is köszönjük!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna
munkaszervezet vezetõ

TÁJÉKOZTATÓ Az ÚMVP keretében a 135/2008. (X. 18.) rendeletben meghatározottak alapján a Innovatív Dél-Zala Helyi Akciócsoportot érintõen az alábbi ügyfelek részére többletforrás került jóváhagyásra.

Ügyfél neve Regisztrációs szám Kötelezettség-vállalás eredeti összege (Ft) Módosult kötelezettség-vállalás (Ft) Igényelt forrás (Ft) Indoklás
Surd Község Önkormányzata 1003271667 0 8 171 425 8 171 425 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Liszó Község Önkormányzata 1003289907 0 11 815 089 11 815 089 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Murakeresztúr Önkormányzata 1003183234 0 12 064 967 12 064 967 FAB felülvizsgálat alapján a pontszám módosult, amellyel a támogatási kérelem a rangsorban már elérte a minimum 94-es ponthatárt.
Nagyrécse Község Önkormányzata 1003095416 11 744 003 11 844 003 100 000 MVH a kérelmet saját hatáskörben javította, a kötelezettségvállalás összege hibásan szerepelt a határozat fülön, 100 000Ft-tal kevesebb összeg került feltüntetésre.

Bemutatjuk az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület területén az UMVP III. tengely turisztikai jogcímének egyik kedvezményezettjét

Interjú Néber-Megyesi Mártával

Mezõgazdasági gazdálkodásukhoz kapcsolódóan a tevékenységi körüket turizmus-vendéglátással kívánják bõvíteni.

Milyen fejlesztéseket kíván megvalósítani?
A gazdálkodáshoz és a falusi vendéglátáshoz szükségessé vált egy központ kialakítása, melyhez Kacorlak belterületén 3 ingatlant vásároltunk meg, ezek összevonása már megtörtént. A beruházás keretében ifjúsági szállásra alkalmas épület kialakítását szeretnénk megvalósítani, mely földszint és tetõtér-beépítéses, valamint részben alápincézett kialakítású. A földszinten a gyermekek fogadására egy fedett terasz szolgál, ahol az esélyegyenlõség elvének eleget téve 5 %-os felhajtórámpa is kialakításra kerül. A földszinti és tetõtéri szobák összesen 30 fõ részére biztosítanak elhelyezést.
Hogyan fog a fejlesztés a valóságban kinézni?
Az épület tömegképzésében, homlokzati kialakításában az egykori vidéki kúriák hangulatát idézi: „ L’’ alaprajzi kialakítású, magastetõs, a végfali homlokzaton íves oromfalakkal, másutt timpanonokkal, a belsõ udvari részen végigfutó tornáccal, melyet úgynevezett „hasas” oszlopok tartanak.
Milyen egyéb tervei vannak a fejlesztésekkel kapcsolatban?
Terveink közt szerepel egy kis volumenû mintagazdaság kialakítása, szarvasmarha, sertés, baromfi és kacsa tenyésztésével. Vállalkozásunk célja ezen kívül a gazdálkodás mások számára történõ bemutatása, a gyermekek környezeti nevelésének biztosítása, a felnõttek szemlélet formálása.

2009. december 21-i postára adási határidõvel beérkezett 3. tengelyes kérelmek legfontosabb adatai
Jogcímek Beérkezett kérelmek száma (2009.december 23.) Települések helyzete Igényelt támogatási összeg (fõlap adatai alapján) Rendelkezésre álló keret Maradvány/túligénylés - elõjellel
Falumegújítás 18 nem hátrányos 184 854 415 Ft 66 040 446 Ft - 118 813 969 Ft
6 hátrányos 47 918 675 Ft 74 206 815 Ft 26 288 140 Ft
összesen 24 232 773 090 Ft 140 247 261 Ft - 92 525 829 Ft
Mikrovállalkozás 7 nem hátrányos 84 796 528 Ft 129 010 121 Ft 44 213 593 Ft
3 hátrányos 51 820 238 Ft 99 770 364 Ft 47 950 126 Ft
összesen 10 136 616 766 Ft 228 780 485 Ft 92 163 719 Ft
Turizmus ösztönzése 8 nem hátrányos 108 828 602 Ft 150 084 591 Ft 41 255 989 Ft
1 hátrányos 23 568 237 Ft 74 676 000 Ft 51 107 763 Ft
összesen 9 132 396 839 Ft 224 760 591 Ft 92 363 752 Ft
Vidéki örökség 8 nem hátrányos 147 402 719 Ft 61 725 157 Ft - 85 677 562 Ft
3 hátrányos 46 462 773 Ft 45 420 610 Ft - 1 042 163 Ft
összesen 11 193 865 492 Ft 107 145 767 Ft - 86 719 725 Ft
Mindösszesen 54 695 652 187 Ft 700 934 104 Ft 5 281 917 Ft

Tisztelet Egyesületi Tag!

Ezúton értesítem Önöket, hogy a 8/2008 (10.26) sz. IDZV határozat alapján a 2010. évi tagdíjak a következõképpen alakulnak:
- Települési önkormányzat: 20.000 Ft

- Kisebbségi önkormányzat: 5.000 Ft.

- Gazdasági szervezet (Kft., Bt., szövetkezet, stb.): 10.000 Ft

- Civil szervzet/magánszemély/egyéni vállalkozó: 2.000Ft
A tagdíjak befizetése történhet személyesen az Újudvar, Petõfi u. 2. szám alatti ügyfélszolgálati irodán (ügyfélfogadási idõben: H. - Sz. - Cs. - P. 8-16 óra, K. 8-18 óra) vagy banki átutalással: CIB Bank 10700275-47654202-51100005.
A tagdíjról az egyesületi tag nevére számla kerül killításra.

Kérjük, az utalásnál a befizetõ pontos adatainak (név, cím) feltüntetését!
Ezúton tájékoztatom, hogy a 2010. évi tagdíjbefizetés határideje 2010. február 26.
Köszönettel:
Szabó Csaba
elnök