Megjelent az ÚMVP Irányító Hatóságának 36/2010. (V. 31.) közleménye, amelyben egyesületünk is szerepel, mint a LEADER pályázatban rangsort állított szervezet

a 122/2009. (IX.17.) FVM rendelet keretében benyújtott Pályázatok minimum pontszámairól
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 122/2009 (IX.17.) számú FVM rendelet alapján a 69/2009. (X. 2.) Irányító Hatósági közleménnyel meghirdetett LEADER Pályázati Felhívás, és annak módosításaként megjelent 78/2009. (X.27.) Irányító Hatósági közleményben foglaltak értelmében 2009. október 1. és november 16. között volt lehetőség pályázatokat benyújtani. A pályázatok esetében a támogatás igénybevételének feltételeként az Irányító Hatóság a 2007. évi XVII. Törvény 14. § (1) bekezdésében előírtaknak megfelelően az alábbi LEADER Helyi Akciócsoportok (továbbiakban: LEADER HACS) területén megvalósuló beruházások vonatkozásában a minimális pontszámokat az alábbiakban határozza meg:

Ssz

HACS neve

Célterület száma

Célterület megnevezése

Rangsor típusa

Minimum pontszám

9.

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület

1000481

"Szívesen látjuk" rendezvény helyszín kialakítása

Vegyes

65

 

Gratulálunk a „Szívesen látjuk” rendezvényhelyszín kialakítása” nyertesének!

Nyertes pályázó:
Hajdú Gézáné, aki Nagyrécsén alakíthatja ki turisztikai fejlesztését.
A beruházás megvalósításához 8 862 024 Ft támogatást hagyott jóvá az egyesület döntéshozó testülete.

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2010. május 26-án (szerda) „Csalogató vidék” címmel turisztikai konferenciát szervezett a Zalakomári Művelődési Házban. A rendezvény célja, hogy az előadók felhívják a figyelmet a vidéki térségek, kistelepülések idegenforgalmi fejlesztésének lehetőségeire.

A szakmai találkozón az egyesület elnöke, Ódor László, illetve Varga Miklós, a házigazda település polgármestere köszöntötte az egybegyűlteket.
Kövecses János az FVM Vidékfejlesztési Főosztály képviselője és a vidékfejlesztési irodák nyugat-dunántúli régiós koordinátora az ÚMVP program eddigi turisztikai eredményeiről beszélt, valamint hogy mennyire fontos a turizmus szerepe a vidékfejlesztésbe.
Pataki Éva a Kelet-Stájerország Idegenforgalmi Hivatal vezetője a régió turizmusáról, az „Almaút” szervezeti felépítéséről és tevékenységeiről tartott előadást. Mint elmondta civil turisztikai szövetségek irányítják a régió turizmusát, ezek között van 5 települést, de 18 települést összefogó szerveződés is. Sok múlik az együttműködéseken.
A falusi vendéglátás helyzetére, elsősorban Magyarországon belül is Zala megye helyzetére világított rá Nagyné Kovács Katalin a FATOSZ alelnöke. A jelenleg érvényben lévő jogszabályok sajnos nem kedveznek a falusi vendéglátásnak, ezen a szövetség próbál segíteni, s a kormányzat felé közvetíteni a szakmai érveket.
Fehérvölgyi Beáta a Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának egyetemi adjunktusa marketing feladatokat és lehetőségeket mutatott be arról hogyan lesz Dél-Zala csalogató?
Kiss László a Magyar Természetbarát Szövetség elnökségi tagja a Dél-Zalai természetjárás lehetőségeit mutatta be a közönségnek.
Kovács Tünde a Mura és Kerka menti turisztikai fejlesztésekről beszélt. Több sikeres pályázat eredményeként jelentős desztináció fejlesztések történtek Lenti térségében. Ezen fejlesztéseket Lenti Város Önkormányzata, a kistérségi társulás és civil szervezetek vállalták magukra. Türelem és kitartás kell az ilyen fejlesztésekhez, mert 4-5 év munkája hozza meg csak a látványos eredményeket.
Hajdú Gézáné a magánszállásadók lehetőségeit, valamint ötleteit osztotta meg a hallgatókkal a falusi szálláshely korszerűsítéséről.
Az előadókat Bali Veronika a Nagykanizsai Tourinform iroda vezetője zárta a Pannonhát Egyesületről szóló kiselőadásával.
A „Csalogató vidék” konferenciát buszos kirándulás zárta, ahol a Kis-Balaton nevezetességeit lehetett megnézni, a Bivaly-rezervátumot és a Diás-szigetet. Élményekben gazdagon és ötletekkel felvértezve térhettek haza a résztvevők a programról.

 

Részletes program:
9:30 – 10:00 Regisztráció
10:00 Ódor László, az egyesület elnökének bevezetõje
10:05 Varga Miklós, Zalakomár Község polgármesterének köszöntõje
10:10 FVM Vidékfejlesztési Fõosztály képviselõje: A turizmus szerepe a vidékfejlesztésben.Az ÚMVP program eddigi turisztikai eredményei.
10:30 Pataki Éva, Kelet-Stájerország Idegenforgalmi Hivatal vezetõje: Kelet- Stájer régió turizmusa.„Almaút” szervezeti felépítése és tevékenységei
10:55 Nagyné Kovács Katalin, Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségének alelnöke: Falusi vendéglátás helyzete Magyarországon és kiemelten Zala megyében
11:20 Kovács Tünde, projektszakértõ, Lenti: Turisztikai fejlesztések példája a Mura és a Kerka mentérõl
11:40 Szünet frissítõvel
11:55 Kiss László, Magyar Természetbarát Szövetség elnökségi tagja: A természetjárás lehetõségei Dél-Zalában
12:20 Fehérvölgyi Beáta, Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampuszának egyetemi adjunktusa: Hogy lesz Dél-Zala csalogató? – Marketing-feladatok és lehetõségek a falusi turizmusban
12:40 Egyesületünk tagjainak bemutatkozója Hajdú Gézáné: Magánszállásadók lehetõségei és ötletei a falusi szálláshely korszerûsítéstõl a rendezvényhelyszínig
13:00 Szakmai összegzés
13:15 Állófogadás
14:05 Buszos kirándulás a Kis-Balatonhoz (Bivaly rezervátum, Diás-sziget)
16:30 Visszatérés a konferencia helyszínére

A meghívottak részére parkolási lehetõséget a Mûvelõdési Ház mögött biztosítunk

Az ÚMVP Irányító Hatóságának 27/2010. (IV. 28 ) közleménye

„A vidéki rendezvények, falunapok szervezésére 2010.” kírt pályázati eljárás eredményérõl A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (továbbiakban: FVM) mint az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága (továbbiakban: Támogató) 2010. évben pályázatot hirdetett az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (továbbiakban: ÚMVP) hatálya alá tartozó települések önkormányzatai, az önkormányzat intézményei, e településeken rendezvényt tervezõ non-profit szervezetek, illetve magánszemélyek számára helyi rendezvények szervezésére, helyi közösségformáló kezdeményezések, rendezvények támogatására (a továbbiakban: pályázati felhívás).

A pályázati felhívásban rögzítetteknek megfelelõen a 2010. február 26-ig benyújtott pályázatok feldolgozása, értékelése megtörtént. A pályázati döntés a bíráló bizottság tagjai által megállapított sorrenden alapul, a rendelkezésre álló keretösszeg eléréséig. Az értékelés során a bizottság a felhívásban szereplõ kritériumok alapján, összességében bírálta el a beérkezett pályázatokat.

Az ÚMVP Irányító Hatósága, a
1003/2010. (I. 19.) döntési moratórium elrendelésérõl szóló Kormány határozatban foglaltak alapján, a pályázati eljárást felfüggeszti.

Forrás:
http://www.fvm.gov.hu/main.php?folderID=2103&ctag=articlelist&iid=1&articleID=15814
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terrek
Rangsor - 2010. április 6-i állapotÜgyfél neve Település
Belezna Községért Közalapítvány Belezna
Hahót Községi Önkormányzat Hahót
Kisrécse Községi Önkormányzat Kisrécse
Liszó Községért Közalapítvány Liszó
Magyarszerdahely Község Önkormányzata Magyarszerdahely
Murakeresztúri Római Katolikus Egyházközség Murakeresztúr
Nagybakónak Község Önkormányzat Nagybakónak
Sand Községi Önkormányzat Sand
Sormás Község Önkormányzat Önkormányzat Sormás
Surd Községért Közalapítvány Surd
Szepetnek Községi Önkormányzat Szepetnek
Zalakomár Község Önkormányzat Zalakomár
Zalaszabar Községi Önkormányzat Zalaszabar

Az MVH által kibocsátott jogerõs határozattal rendelkezõ ügyfelek 2010. április 1-30. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kérelmet legkorábban 2010. április 1-jén, legkésõbb április 30-án adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma.

Az MVH honlapján található közleményekbõl tájékozódhatnak az érdekeltek:
45/2010. (III. 31.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatás kifizetésének igénylésérõl
46/2010. (III. 31.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl


http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

Tisztelt Címzett!

Ezúton értesítem Önt, hogy az ÚMVP keretében a 136/2008. (X. 18.) valamint a 137/2008. (X. 18.) rendeletben meghatározottak alapján a Helyi Akciócsoportot érintõen az alábbi ügyfelek részére többletforrás került jóváhagyásra.


Ügyfél neve Regisztrációs szám Intézkedés típusa Rangsor Kötelezettségvállalás eredeti összege (Ft) Módosult kötelezettségvállalás (Ft) Igényelt forrás (Ft) Indoklás
Szabadicsné Rádi Éva 1004428530 Turizmus Nem hátrányos 0 20 281 930 20 281 930 Az ügyfél támogatási kérelme elutasításra került, majd a fellebbezést követõen támogathatóvá vált.
Csizmadia László 1001959138 Mikrováll. fejl Hátrányos 0 16 125 200 16 125 200 A kérelem az elsõfokú határozat meghozatalakor megfelelt a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésének,támogatható
Orbán László 1004421630 Turizmus nem hátrányos helyzetû 0 24 766 370 24 766 370 Az ügyfél támogatási kérelme elutasításra került, majd a fellebbezést követõen támogathatóvá vált.


Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:
Dr. Forgács Barnabás

sk

A megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles
- a képzés témáját, helyszínét és idõpontját a képzés megvalósítási idõpontját megelõzõ 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdõ idõpontját a résztvevõk, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. A képzésrõl az oktatás szervezõjének és a résztvevõnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelezõ feltüntetni
- a felek nevét és személyes adatait,
- a képzés témáját,
- idõpontját, idõtartamát,
- a képzési órák számát.

A megrendezésre kerülõ képzés vonatkozásában az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles
- legalább 5 db fotóval,
- jelenléti ívvel,
- oktatási napló vezetésével,
- képzési tematika elkészítésével dokumentálni,
- illetve a résztvevõk számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani;

A megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:
- a rendezvény témáját, helyszínét és idõpontját a rendezvény megvalósítási idõpontját megelõ 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján
- közzé tetetni valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni;
- rendezvény lezárást követõ 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetõt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, idõpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
- továbbá legalább 5 db, a rendezvény fõbb programjait bemutató fotót készíteni.

A rendelkezések értelmében, az esemény helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

Kérjük vegyék figyelembe a fenti tájékoztatást. Amennyiben kérdéseik merülnek fel, vagy további információkra lenne szükségük, úgy forduljanak hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, munkaszervezet vezetõ

Újudvar, 2010. március 31.

Mûhelyek:

Dátum, kezdési idõpont Helyszín Projektgazda Téma Elõadó
1. mûhely – Gólyakamera kihelyezése Zalaistvándon, természetvédelmi értékek védelme
2010. ápr. 9. 9.30 óra Zalaistvánd, Egyházi közösségi ház Göcsej Természetvédelmi Alapítvány „Gólyaút” és gólyakamera Darázsi Zsolt, elnök
2. mûhely – A térségbõl elszármazó fiatal diplomások visszatérésének támogatása
2010. ápr. 15.9.30 óra Zalaszentgrót, Mûvelõdési Ház, Batthyányi L. u. 9. CELODIN Zalai Alapítvány Hazatérés program Parragi Péter, munkatárs
Zalai Hazatérõk Egyesülete Ifjúságfejlesztés Boda Adrienn, elnök
3. mûhely – Fenntartható energiahasznosítás népszerûsítése és zöld szervezetek támogatása
2010. ápr. 22. 9.30 óra Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. U. 104. Magyar Pellet Egyesület Regionális Pellet Klaszter Jakab Andrea, kommunikációs munkatárs
Fenntartható Fejlõdésért Egyesület BIOFUTURE Burján Emese, elnök
Belezna, Pellet major 1. Pannon Pellet Kft. Pelletüzem Burján Zoltán, ügyvezetõ


A jelentkezési lap az alábbi elérhetõségekre küldhetõ vissza 2010. április 7.-ig (szerda):
· Levelezési cím: Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
· e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. faxon: +36/92/511-270 Zalaegerszeg, 2010. március 24.

Tisztelettel: Szeder-Kummer Mária
Irodavezetõ titkár
**************************************

Zalai Falvakért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: 92/511-260
Fax: 92/511-270
Mobil: 30/5455-473