Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely
Integrált Közösségi és Szolgáltató Terrek
Rangsor - 2010. április 6-i állapotÜgyfél neve Település
Belezna Községért Közalapítvány Belezna
Hahót Községi Önkormányzat Hahót
Kisrécse Községi Önkormányzat Kisrécse
Liszó Községért Közalapítvány Liszó
Magyarszerdahely Község Önkormányzata Magyarszerdahely
Murakeresztúri Római Katolikus Egyházközség Murakeresztúr
Nagybakónak Község Önkormányzat Nagybakónak
Sand Községi Önkormányzat Sand
Sormás Község Önkormányzat Önkormányzat Sormás
Surd Községért Közalapítvány Surd
Szepetnek Községi Önkormányzat Szepetnek
Zalakomár Község Önkormányzat Zalakomár
Zalaszabar Községi Önkormányzat Zalaszabar

Az MVH által kibocsátott jogerõs határozattal rendelkezõ ügyfelek 2010. április 1-30. között kifizetési kérelmet jogosultak benyújtani. A kérelmet legkorábban 2010. április 1-jén, legkésõbb április 30-án adhatja postára. A benyújtás napja a borítékon szereplõ postai bélyegzõ dátuma.

Az MVH honlapján található közleményekbõl tájékozódhatnak az érdekeltek:
45/2010. (III. 31.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatás kifizetésének igénylésérõl
46/2010. (III. 31.) számú MVH Közlemény
az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igénylésérõl


http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek

Tisztelt Címzett!

Ezúton értesítem Önt, hogy az ÚMVP keretében a 136/2008. (X. 18.) valamint a 137/2008. (X. 18.) rendeletben meghatározottak alapján a Helyi Akciócsoportot érintõen az alábbi ügyfelek részére többletforrás került jóváhagyásra.


Ügyfél neve Regisztrációs szám Intézkedés típusa Rangsor Kötelezettségvállalás eredeti összege (Ft) Módosult kötelezettségvállalás (Ft) Igényelt forrás (Ft) Indoklás
Szabadicsné Rádi Éva 1004428530 Turizmus Nem hátrányos 0 20 281 930 20 281 930 Az ügyfél támogatási kérelme elutasításra került, majd a fellebbezést követõen támogathatóvá vált.
Csizmadia László 1001959138 Mikrováll. fejl Hátrányos 0 16 125 200 16 125 200 A kérelem az elsõfokú határozat meghozatalakor megfelelt a 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet 3. § (1) bekezdésének,támogatható
Orbán László 1004421630 Turizmus nem hátrányos helyzetû 0 24 766 370 24 766 370 Az ügyfél támogatási kérelme elutasításra került, majd a fellebbezést követõen támogathatóvá vált.


Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Üdvözlettel:
Dr. Forgács Barnabás

sk

A megszervezett képzések vonatkozásában az ügyfél köteles
- a képzés témáját, helyszínét és idõpontját a képzés megvalósítási idõpontját megelõzõ 15. napig az illetékes LEADER HACS honlapján közzé tetetni, valamint a képzés kezdõ idõpontját a résztvevõk, valamint az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni. A képzésrõl az oktatás szervezõjének és a résztvevõnek megállapodást kell kötnie, amelyben kötelezõ feltüntetni
- a felek nevét és személyes adatait,
- a képzés témáját,
- idõpontját, idõtartamát,
- a képzési órák számát.

A megrendezésre kerülõ képzés vonatkozásában az ügyfél az oktatás megvalósítását köteles
- legalább 5 db fotóval,
- jelenléti ívvel,
- oktatási napló vezetésével,
- képzési tematika elkészítésével dokumentálni,
- illetve a résztvevõk számára tanúsítványt, bizonyítványt, vagy oklevelet kiállítani;

A megszervezett rendezvény vonatkozásában az ügyfél köteles:
- a rendezvény témáját, helyszínét és idõpontját a rendezvény megvalósítási idõpontját megelõ 30. napig az illetékes LEADER HACS honlapján
- közzé tetetni valamint a meghívót és a meghirdetés dokumentációját az illetékes MVH kirendeltségnek megküldeni;
- rendezvény lezárást követõ 10 munkanapon belül írásbeli emlékeztetõt készíteni, amely tartalmazza a rendezvény helyszínét, idõpontját, a célcsoport megjelölését, a rendezvény céljának és eredményének rövid bemutatását,
- továbbá legalább 5 db, a rendezvény fõbb programjait bemutató fotót készíteni.

A rendelkezések értelmében, az esemény helyén az 1974/2006/EK rendelet VI. melléklet 3.1., valamint a 4. pontja szerinti szlogent és EU-logót, valamint az ÚMVP logóját (a továbbiakban együtt: arculati elemek) fel kell tüntetnie.

Kérjük vegyék figyelembe a fenti tájékoztatást. Amennyiben kérdéseik merülnek fel, vagy további információkra lenne szükségük, úgy forduljanak hozzánk bizalommal.

Üdvözlettel:
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna, munkaszervezet vezetõ

Újudvar, 2010. március 31.

Mûhelyek:

Dátum, kezdési idõpont Helyszín Projektgazda Téma Elõadó
1. mûhely – Gólyakamera kihelyezése Zalaistvándon, természetvédelmi értékek védelme
2010. ápr. 9. 9.30 óra Zalaistvánd, Egyházi közösségi ház Göcsej Természetvédelmi Alapítvány „Gólyaút” és gólyakamera Darázsi Zsolt, elnök
2. mûhely – A térségbõl elszármazó fiatal diplomások visszatérésének támogatása
2010. ápr. 15.9.30 óra Zalaszentgrót, Mûvelõdési Ház, Batthyányi L. u. 9. CELODIN Zalai Alapítvány Hazatérés program Parragi Péter, munkatárs
Zalai Hazatérõk Egyesülete Ifjúságfejlesztés Boda Adrienn, elnök
3. mûhely – Fenntartható energiahasznosítás népszerûsítése és zöld szervezetek támogatása
2010. ápr. 22. 9.30 óra Nagykanizsa, Bajcsy-Zs. U. 104. Magyar Pellet Egyesület Regionális Pellet Klaszter Jakab Andrea, kommunikációs munkatárs
Fenntartható Fejlõdésért Egyesület BIOFUTURE Burján Emese, elnök
Belezna, Pellet major 1. Pannon Pellet Kft. Pelletüzem Burján Zoltán, ügyvezetõ


A jelentkezési lap az alábbi elérhetõségekre küldhetõ vissza 2010. április 7.-ig (szerda):
· Levelezési cím: Zalai Falvakért Egyesület, 8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
· e-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. faxon: +36/92/511-270 Zalaegerszeg, 2010. március 24.

Tisztelettel: Szeder-Kummer Mária
Irodavezetõ titkár
**************************************

Zalai Falvakért Egyesület
8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi u. 10.
Tel.: 92/511-260
Fax: 92/511-270
Mobil: 30/5455-473

Eu-s támogatás segíti a zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda összevonását és közös fejlesztését.

A fejlesztésrõl 2010. március 12-én 10 órakor a Petõfi Sándor Általános Iskolában (Zalaszentbalázs, Kossuth u. 92.) tartottak részletes projektismertetõ sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatón összegyûlteket a Zalaszentbalázsi Általános Iskola igazgatónõje Kajné Szabó Hedvig köszöntötte, valamint a megnyitó beszédet is õ tartotta. A megnyitó részeként az iskola tanulói léptek fel zenés, énekes produkcióval. Felszólalt még Pintér László a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is.

A sajtótájékoztató részletes tájékoztatóját Molnár Mihály Zalaszentbalázs polgármestere tartotta, aki elmondta, hogy 2010. február 5-én 14 órakor az építési terület átadásával megkezdõdött Zalaszentbalázs eddigi legnagyobb intézményi rekonstrukciója. Az óvoda- és iskolaépület felújításával, bõvítésével, az óvoda iskolaépületbe való költöztetésével és teljeskörû akadálymentesítésével, évtizedes álom valósul meg a településen. A fejlesztés a NYDOP „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívás keretében többmint 198 millió Ft-os támogatásból valósul meg, elõsegítve a körzet közoktatásának színvonalas emelését. Az építési beruházással együtt fejlesztik az iskola és óvoda eszközállományát. Az újonnan kialakítandó termekbe új bútorzat és eszközállomány kerül. Az építkezéssel egy idõben indul az iskola és óvoda dolgozóinak felkészítése az integrált nevelés bevezetésére és Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Terv megvalósítására.

Várhatóan 2010. szeptemberében veheti birtokba a megújított intézmény-együttest a mikrotérségben élõ gyerekek.

A HOP Irányító Hatóságának a 3/2010. (III. 16.) közleménye az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2010. évi webes felületen történõ monitoring adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról Az Ügyfélkapu elõre nem várt technikai leállása miatt - mely vis maior esetnek minõsül az adatszolgáltatás szempontjából - a 2010. március 22. 24.00 óráig beérkezõ adatszolgáltatásokat elfogadottnak tekintjük.

Új pályázat/kérelem beadási idõszak

122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet 8. (1) bekezdésében meghatározott benyújtási idõszakot az alábbiak szerint módosítjuk:
\"E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ LEADER pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok 2009. október 1. és és 2009. november 16. között, 2010. szeptember 1. és szeptember 31. között ezt követõen évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodába.\"
A III. tengelyes 4. jogcímvonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási idõszak az alábbiak szerint módosul:
\"(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 16 és december 20 között, 2010. október 1. és október 31. között, azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-aalapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADET HACS munkaszervezeti irodába.\"

Hazajáró Hétvége 2010 május

Ebben az évben is megrendezésre kerül a Hazajáró Hétvége a Magyar Turizmus Zrt. és a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (FATOSZ) partnerségében.
\"Érintsen meg a vidék varázsa\" mottó alatt a rendezõk a magyar vidék szépségére kívánják ráirányítani a figyelmet.
A www.hazajaro.hu internetes gyûjtõoldalra a vidéki szálláshely tulajdonosok, turisztikai szolgáltatók regisztráltathatják magukat és feltölthetik szolgáltatásaikat és itt böngészhetnek a vendégek az országos kínálatból.
A munkaszervezet irodájában várjuk a jelentkezéseket a vendéglátók részérõl!
Kovácsné Kocsi Zsuzsanna munkaszervezet vezetõ