Iskola felújítási program célegyenesben.

Sokan állnak meg manapság Zalaszentbalázs főutcáján, hogy elnézegessék az iskola felújítási munkákat.
A közel 200 millió Ft-s Európai Uniós támogatással megvalósuló fejlesztés (NYDOP-5.3.1/2/2F-2f program) keretében olyan közoktatási intézményt alakítanak ki (iskola és óvoda egyben), amely biztosítja az oktatási esélyegyenlőség kiteljesedését, biztosítja a minőségi oktató-nevelő munka megteremtését Zalaszentbalázson.
A fehér alapon sárga-zöld színekkel díszített létesítmény hívogatóan néz le a mellette elhaladó 74-es útra.

Ha a kivitelezők jól haladnak ez év szeptemberében már minden zalaszentbalázsi és környéki (6 kistelepülés) kisgyermek itt kezdheti meg a nevelési-oktatási évet. Az építkezés mellett új bútorok és tanítási eszközök várják majd a diákokat.
Molnár Mihály polgármester azon dolgozik, hogy további pályázat segítségével (TIOP) a legmodernebb oktatási eszköz, a digitális tábla is segíthesse az oktatás minőségének javítását.
A nyár ellenére nincsenek vakáción. A közoktatási fejlesztés mellett a polgármesteri hivatal külső felújítását is szeretnék megkezdeni, amihez az ÚMVP falumegújítás keretében szereztek támogatást.

AZ ÚMVP „Vidéki örökség” program keretében befejezéséhez érkezett a pölöskefői faluház felújítása.

Érdemes egy kicsit megállni annak, aki Zalaszentbalázs és Gelse között átutazóban áthalad Pölöskefő településen.
Az út mentén található helyi védett kisnemesi kúria környezete külső és belső tere újult meg az Európai Unió támogatása segítségével. A jelenleg faluházként funkcionáló épület egyszerre nyújt impozáns és barátságos képet. A csinos külső mellett hívogató pihenőpark került kialakításra az épület mögött. Mihelyt a zöld növényzet kellő árnyat nyújt, a terület találkozóhelyévé válhat az itt élőknek.
Dominkó Ottó polgármester jelezte, hogy a faluház mellett a templom felújítása is megkezdődött – szintén ÚMVP-s forrásokból – de ennek projektgazdája a Zalaszentbalázsi Római Katolikus Egyházközség. Úgy látják ez év őszére mindkét beruházás lezárulthat.

 

MEGHÍVÓ

Tisztelettel meghívjuk önt és kedves családját az Egry József Pályakezdő Képzőművészekért Alapítvány által szervezett Művészeti Alkotótábor nyitórendezvényére.
A rendezvény 2010. július 17-én, szombaton 19 órakor kezdődik a zalaújlaki Polgármesteri Hivatal kultúrtermében.
Az alkotótábor idei vendége az a Ráckevei Alkotóművészek és Művészetbarátok Egyesülete, melynek tagjai a tavalyi évben már eltöltöttek nálunk egy hetet, és úgy megszerették kis falunkat, hogy idén ismét visszatérnek.

Tisztelettel:
Csuha Piroska elnök
Dr. Tóth László
Németh Imre
Csöndör Viktor
 
valamint Böröndi Ferenc Zalaújlak polgármestere
 
Alapítványunk működéséről bővebben tájékozódhatnak a www.egryjozsef.eoldal.hu oldalon.
Ráckevei Alkotóművészek és Művészetbarátok Egyesülete oldala - www.amre.uw.hu.

Értesítjük tagjainkat, hogy bankszámlaszámunk megváltozott!

Az új számlaszámunk:
Hévíz és Vidéke Takarékszövetkezet 74500358-11034641

Kérjük, hogy a tagdíjakat erre a számlaszámra fizessék be!

Köszönjük együttműködésüket!

A horvát határ menti településen jelentős beruházások zajlanak az Új Magyarország Fejlesztési Terv és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében.

A település életéhez elengedhetetlen beruházások valósulnak meg – mondta Pavlicz Lajos Murakeresztúr polgármestere. A csapadékvíz elvezetési program, amely a kollátszegi településrész problémáit oldotta meg, már befejeződött. Véghajrájában van a 21. század iskolafejlesztési programjához tartózó NYDOP- 5.3.1./2F-2f programunk, amelynek keretében az iskola, az óvoda és a faluház újul meg. Végre elkészül a régóta sóvárgott tornaterem is. Ezzel teljessé válik Murakeresztúron az alapfokú oktatási infrastruktúra és biztosítani tudjuk az intézményt használó gyermekeknek és szüleiknek a legkorszerűbb oktatási-nevelési körülményeket.

Ősztől az orvosi rendelő és a védőnői tanácsadó is megújul szintén pályázati források bevonásával.

Mind az önkormányzat, mind a római katolikus egyházközség bátran pályázott az ÚMVP forrásaira. A plébánia közösségi házat alakít ki és működtet majd az IKSZT támogatásnak köszönhetően, az önkormányzat a régi elhasználódott és az EU-s normáknak nem megfelelő játszóteret cseréli le.

Ötletekből nem fogytak ki. Fontosnak tartják a helyi védett templom felújítását (pályázatot már beadták) és a templom belő megújítását, az orgona felújítását is.

Úgy tartják minden forrást meg kell ragadni és bátran lehet támaszkodni az itt élők felajánlásaira is, hisz azzal saját településüket gyarapítják. Lépésenként haladnak, amelynek végcélja a korszerű, minden igényt kielégítő, de természet-közeli életforma megtartása/megszerettetése.

Közel 46 millió forintos támogatást nyert a dél-zalai kistelepülés a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer rekonstrukciójához.

Mint azt Novák Csaba polgármester elmondta: a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében elnyert összegből a település nagy részén új átereszeket alakítanak ki, s az eddigi vízelvezető árkokat is beton lapokkal rakják ki. A polgármester jelezte: a munkaterület átadása a napokban megtörtént, a kivitelező még e hónap közepén nekilát a feladatnak, hiszen az átadás időpontja szeptember 15-e.
Novák Csaba elmondta: az 54 milliós beruházáshoz közel 8 milliós önerőt biztosított az önkormányzat, igaz, ehhez hitelt is fel kellett venni.

A Vidékfejlesztési Államtitkárság közleménye a "Vidéki rendezvények és falunapok 2010." pályázatról Az előző kormánytól örökölt, előnytelen közreműködői szerződés miatt a Vidékfejlesztési Minisztérium nem hirdet győztest a "Vidéki rendezvények és falunapok 2010." című pályázaton.

A 2009. évi adatokból kiderült, hogy 504 rendezvényre (ebből 29 egyedi támogatás) összesen 914 millió forintot használtak fel. Egy falunap megrendezéséhez átlagosan 1.8 millió forintot fordítottak. Ebből az összegből az önkormányzatok, melyek a szervezési feladatok jelentősebb részét végezték, 800 ezer forintot kaptak. A fennmaradó nagyobb összeg, nettó 1 millió forint egy közbeszerzésen kiválasztott magáncéghez került.

A költségek elemzéséből egyértelművé vált, hogy a pályázati rendszer túl összetett, annak lebonyolítása során magas adminisztratív költségek keletkeztek. Emellett a tapasztalatok alapján a rendezvények csak mérsékelten töltötték be az Új Magyarország Vidékfejlesztési Programhoz kapcsolódó tájékoztatási feladatokat.
Az előző kormánytól örökölt lebonyolítási és finanszírozási konstrukció alacsony szakmai hatékonyságú. A pályázatra fordítható szükséges források nincsenek arányban az elérhető szakmai eredménnyel, ezért a Vidékfejlesztési Minisztérium nem hirdet győztest a "Vidéki rendezvények és falunapok 2010." című pályázaton. Az intézkedés nem érinti a LEADER programot.

A magyar állampolgárok joggal várhatják el, hogy befizetett adójukkal ne magáncégeket gazdagítsanak előnytelen szerződéseken keresztül. A Vidékfejlesztési Államtitkárság elkezdi a pályázati rendszer átdolgozását.
Magyarország előtt olyan kihívások állnak, amelyek miatt különösen megfontolandó, hogy a meglevő - sajnos nagyon szűkös- állami forrásokat mire használjuk.

Megjelent az MVH honlapján:

- a LEADER keretében benyújtott pályázatok kifizetésének igényléséről szóló 109/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1092010

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről szóló 105/2010. (VI.30) számú MVH Közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1052010

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 104/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1042010

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 103/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1032010

- az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről szóló 102/2010. (VI.30.) számú MVH Közlemény
http://www.mvh.gov.hu/portal/MVHPortal/default/mainmenu/kozlemenyek/mvhk1022010

Tisztelt Ügyfelek!

Vodafonos mobiljaink átmenetileg nem elérhetők, ezért szíveskedjenek vezetékes telefonon felvenni a kapcsolatot velünk. Tel/fax.: 93/360-088

Megértésüket köszönjük!

Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület munkaszervezete