Tisztelt Elnökségi Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom a 2018. május 08. (kedd) 16:30 órai kezdettel tartandó elnökségi ülésre.
Helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Alapszabály módosítása
2.    2018. évi egyesületi tagdíj maghatározása
3.    2017. évi beszámoló elfogadása
4.    Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
5.    Egyebek

Háttér információ:
Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt töltők le legkésőbb 2018.05.04-én.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.

 

Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom 2018. május 08. (kedd) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre.
Helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    2018. évi egyesületi tagdíj maghatározása
2.    2017. évi beszámoló elfogadása
3.    Egyebek
Felhívom figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés és közgyűlés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak.

Háttér információ:
Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt töltők le legkésőbb 2018.05.04-én.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Tisztelettel:
Laskai Béla
FB elnök

 

2018.04.10-én módosultak:

A LEADER helyi felhívások előző heti országos szintű módosítása okozta hibák javításra kerültek:

-          település duplikáció,
-          (esetenként) plusz új indikátor megjelenítés.

Összes pályázati kiírás módosításra került.

 

2018.04.13-án módosultak:

Helyi pályázati kiírás Hol változott Mi változott Mire változott
VP6-19.2.1.-46-2.1.-17  Turisztikai szereplok és szolgáltatók együttmuködési hálózatának kialakítása 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Csatolandó melléklet típusa
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon)
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Csatolandó melléklet megnevezése
A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
VP6-19.2.1.-46-2.2-17  Természeti értékek potenciális turisztikai termékké fejlesztése 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Csatolandó melléklet típusa
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon)
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Csatolandó melléklet megnevezése
A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
VP6-19.2.1.-46-2.3-17 Ökotudatos ifjúsági és gyermek turisztikai rendezvények 4.1. Támogatást igénylők köre (bővül) Helyi önkormányzat (321)
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
Egyéb egyesület (529)
Közalapítvány (561)
Egyéb alapítvány (569)
Területfejlesztési önkormányzati társulás (328)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
Sportegyesület (521)
Helyi önkormányzat (321)
Helyi önkormányzati költségvetési szerv (322)
Egyéb egyesület (529)
Közalapítvány (561)
Egyéb alapítvány (569)
Területfejlesztési önkormányzati társulás (328)
Helyi nemzetiségi önkormányzat (371)
Sportegyesület (521)
Nonprofit korlátolt felelősségű társaság (572)
6.1. A TÁMOGATÁSI KÉRELEM ELKÉSZÍTÉSE SORÁN CSATOLANDÓ MELLÉKLETEK LISTÁJA
Csatolandó melléklet megnevezése
A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat valamint az üzleti terv értékeléséhez szükséges az üzleti terv kitöltési útmutatójában meghatározott dokumentumokat A Felhívás 4.4.2./3. pontjához tartozó Tartalmi értékelési szempontokat alátámasztó igazolásokat, nyilatkozatokat, dokumentumokat.
8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Csatolandó melléklet típusa
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon)
VP6-19.2.1.-46-3.2.-17  Illegális hulladéklerakók rekultivációjának támogatása 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Csatolandó melléklet típusa
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon)
VP6-19.2.1.-46-4.1.-17  Esélyegyenloségi szakmai programok támogatása 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Csatolandó melléklet típusa
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon)
VP6-19.2.1.-46-4.2.-17  Helyi értékeket bemutató rendezvények támogatása 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI
Csatolandó melléklet típusa
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Jogkövetkezmények
ADATLAP minimális tartalmi elemei
Fenntartási és üzemeltetési terv (sablon)


 

A Vidékfejlesztési Program pályázati felhívások, aktuális módosítások:

Dr. Szili-Fodor Dóra (Nemzeti Agrárgazdasági Kamara) által összeállított anyag LETÖLTHETŐ.

 

A mai nappal módosult a "Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül" elnevezésű, "VP6-19.2.1.-46-1.-17" kódszámú LEADER helyi pályázati felhívás.

Módosítás:
2018. 02. 28-ai szakaszhatárnap (értékelési határnap) 2018. 04. 03-ára módosult.

Módosítás érvényességének napja: 2018.02.26.

 

  "Módosulni fog" - "Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül" elnevezésű, "VP6-19.2.1.-46-1.-17" kódszámú LEADER helyi pályázati felhívás.

Tervezett módosítás:
- 2018. 02. 28-ai szakaszhatárnap 2018. 04. 03-ára módosul. (Indoklás: az alacsony pályázati aktivitás.)

Módosítás érvényességének tervezett napja: 2018.02.26.

Kérjük, kísérjék figyelemmel honlapunkat!

 

2018.02.12-én módosult a "Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül" elnevezésű, "VP6-19.2.1.-46-1.-17" kódszámú LEADER helyi pályázati felhívás.

Az "építés" is támogatható tevékenység.


Főbb módosítási pontok:

1.) 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek 7, sora
Tevékenység rövid megnevezése: Ingatlan építés, felújítás (új)
Tevékenység leírása: Fejlesztéshez kapcsolódó ingatlan építés, felújítás (új)

2.) 3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása 11. sora:
Támogatható tevékenység: Ingatlan építés, felújítás (új)

3.) 3.3. Nem támogatható tevékenységek közül:
Törlésre került: " ingatlan építése"

Módosított pályázati felhívás letölthető:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml

 

2018.02.05-én módosult a "Lokális gazdaság fellendítése a mikrovállalkozásokon keresztül" elnevezésű, "VP6-19.2.1.-46-1.-17" kódszámú LEADER helyi pályázati felhívás.

Főbb módosítások:

1.) 3.4.1.1. Műszaki és szakmai elvárások 7. pontja:
A projekt teljes időszakában (minden hónapra megfelelően) tartani kell legalább az előző éves statisztikai átlaglétszámot.

2.) 4.4.2. Kiválasztási kritériumok 3. pont 10. sorszámú tartalmi értékelési szempont:
A kérelmező nyilatkozik, hogy tagja, vagy tagsági jogviszony kezdeményezését elindítja támogatási kérelem benyújtását követő 30 napon belül - és vállalja 3 éves tagságot a pályázat lezárását követően - olyan jogi személynek, mely vidék és, vagy gazdaságfejlesztés területén tevékenykedik. (kivéve kamarai tagság)

3.) 8. A FELHÍVÁS SZAKMAI MELLÉKLETEI (új melléklettel bővült)
Nyilatkozat_tagsagi_jogviszonyrol_Minta_Innovativ_Del_Zala_Videkfejlesztesi_Egyesulet_eseteben_3.pdf

4.) Csatolandó mellékeltek listája bővült:
Építési beruházás esetén fotódokumentáció csatolandó minimum 3 darab dátumozott fotóval a beruházás előtti állapotról és a beruházás utáni állapotról újabb fotódokumentáció minimum 3 darab dátumozott fotóval.

Módosított pályázati felhívás letölthető:
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/leaderbongeszo/leaderBongeszo.xhtml