Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2013 júliusában 50 000 000 Ft összegű támogatást nyert az EMVA-ból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX.25.) VM rendelet kapcsán.

A projekt 2013.07.01.-2014.08.31-ig tart.

A program célja: osztrák mintákra épülő regionális helyi termék hálózat kialakítása és működtetése Dél-Zalában. Főként olyan tevékenységek végrehajtása, amely magyar és osztrák oldalon biztosítja a helyi termékek piacra jutását, a termékek népszerűsítését és direkt értékesítését, a fogyasztói választás tudatosságának növelését. A program része a helyi termék és helyi idegenforgalom összekapcsolása a közös értékesítés érdekében.

A program keretében megvalósuló projektelemek:

 • Termelői piac kialakítása Zalakaroson
 • Közös nyilvánosság biztosítása médiában és saját honlapon keresztül
 • Közös gasztronómiai kiadvány (1500 pld.), fogyasztói kézikönyv (3000 pld.), helyi termék katalógus (4000 pld.) és kisfilmek (20 db különböző termék) készítése
 • helyi terméket, gasztronómiát népszerűsítő rendezvények

Térségi helyi termék szemle – Zalakaros

Keresztúrok találkozója – Nemzetiségi Gasztro-show - Murakeresztúr

Gesztenyeünnep – Galambok

Bormustra – Nagyrada

7ördög fesztivál – Gelse

Gyümölcs és Méz fesztivál – Sand

Mosolykert- helyi termékek a gyerekek örömére- Zalaszabar

György napi tej- és sajtseregszemle - Zalamerenye

Zárókonferencia

 • tapasztalatcsere tanulmányutak keretében a résztvevők között

         Polgármesterek találkozója

         Termelői tanulmányút

 • Termelők marketing műhelybe vonása (3alkalommal marketing műhely létrehozása)

Projektcélok:

 1. Fogyasztók irányában:
  - A fogyasztói szokások kérdőíves felmérése, a helyi termékek (bor, méz, kézműves áruk) ismertségének vizsgálata, adatbázis-készítése.
  - Fogyasztói kézikönyv összeállítása, mely a fogyasztói szokásokra építve tudatosan ösztönöz a helyi termék keresésére, vásárlására.
  - Az élmény és helyi termék összekapcsolása (8 magyar térségi rendezvény szervezése); térségi élménykártya-rendszer kialakítása osztrák minta alapján.
  - Élménykártya-rendszer alapjainak elkészítése.
   
 2. Termelők irányában:
  -Termelői adatbázis és helyi termék térkép készítése. A termelők aktív bevonása a programba (részvétel tanulmányúton, rendezvényen, marketing műhelyben). A termelő, szolgáltató és a termék piacképességének növelése (termékkatalógus   szakácskönyv; kisfilmek készítése 20 termék-termelő bemutatásával; folyamatos népszerűsítés közösségi honlapon és kábelrendszeren).
  - Termelők, turisztikai szolgáltatók feltérképezése fotózással
  - Termelők marketing műhelybe vonása
  - Adatbázis rendszerezése, helyi termék települési térképek készítése.
  - Helyi termékkatalógus szöveges, képes anyagának véglegesítése
  - Helyi termékkatalógus nyomdai munkái, megjelentetés
  - Kisfilmektechnikai előkészítése, forgatókönyvek készítése
  - Termelői egyeztetések a kisfilmekről
  - Kisfilmek legyártása
  - Gasztronómiai hagyományok feltárása, receptgyűjtés, szakmai egyeztetés
  - Kiválasztott receptek elkészítése, fotózása:
  - Magyar és osztrák receptek rendezése, egyeztetés az osztrák partnerrel
  - Kiadvány szerkesztési és nyomdai munkái
  - Tanulmányúton osztrák termelők meglátogatása, kapcsolatépítés
  - Marketing műhelyeken (3 alkalom) eladásösztönző tevékenységek elsajátítása, osztrák példák gyakorlati adaptációja
   
 3. A piac bővülése érdekében:
  - Termelői piac kialakítása Zalakaros Város Önkormányzatával együttműködve. Infrastrukturális beruházás, térburkolás, termelői standok beszerzése, árnyékoló pergola kiépítése, üzemeltetési engedélyek beszerzése
  - Térségi Helyi Termék SzemleszervezéseZalakarossal közös rendezésben 2013 szeptemberében, a termelői piac ünnepélyes indítása.
  Eredmények:
          - 2014 tavaszától folyamatosan nyitva tartó termelői piac Zalakaroson, 15-18 termelő számára rendszeres árusítási lehetőség biztosítása.
          - A tevékenységek egymásra épülve kapcsolati hálót alkotnak a települések, a termelők/szolgáltatók és a fogyasztók között.
          - Partneri kapcsolatok bővülése, hálózat kialakulása (20 termelő/szolgáltató), osztrák-magyar programok rendszeressé válása.