„Élni jó Dél-Zalában”

Az Innovatív Dél Zala Leader Helyi Akciócsoport területe 630,47 km2, lakóinak száma 25.358 fő. Az akciócsoport területén az átlagos népsűrűség 40,22 fő/km2 szemben a Zala megyei 75,1 fő /km2-es (2011 népszámlálási adat) népsűrűséggel.

A helyi akciócsoport 41 települést foglal magába a nagykanizsai és a zalakarosi kistérség területéről. Településszerkezetére jellemző, hogy területén 24  település 500 fő alatti, és egy város is található (Zalakaros). Általános tendencia, hogy a települések népességnagyság alapján “zsugorodnak”.

A Helyi Akciócsoport területe teljes egészében a Zalai-dombság területén található. Meghatározó a magas erdősültség. A területet É-D csapásirányú párhuzamos völgyek tagolják. A térség területén a Principális-csatorna és a Zala - Somogy - határárok völgye fekszik, meghatározva a települések vízrajzát. A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkhoz tartozik a térség területére is eső Kis-Balaton, valamint a Mura-menti Tájvédelmi Körzet, ill. a Zalakomári Madárrezervátum tartozik a természetvédelmi területek közé.

A térség földrajzi elhelyezkedéséből és történelmi múltjából következik, hogy az utak és a kultúrák találkozása mentén fekszik, és az itt élők mindig vendégszerető emberek voltak, akik készek voltak a folyamatos megújulásra. Az Akciócsoport területén élők életvitelét, életmódját alapvetően meghatározza a nyitottság, a térség egészére jellemző magas erdősültség, a Mura – menti és a Kis – Balaton melletti falvak életét pedig alapvetően a víz határozza meg. Már több éve hagyományteremtő céllal megrendezésre kerülnek különböző gasztronómiai fesztiválok (Bor – és Dödölle fesztivál, Rétes fesztivál stb.), amelyek a térség megismertetését és a térségi identitás kialakulását segítik elő.

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület az a szervezet, amely az Európai Unió vidékfejlesztési iránymutatásai alapján a térségben működő szervezetek (önkormányzatok, vállalkozók, civil szervezetek) segítségével megfogalmazta a Helyi Stratégiáját. E stratégia segítségével jelentős források hívhatók le az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében 2013-ig.

2016. májusában elfogadásra került a Helyi Fejlesztési Stratégia, mely tartalmazza a 2020-ig tartó időszak fejlesztési irányokat.

Az egyesület 100 tagból áll, mely jól reprezentálja a térséget szervezeti és területi szinten egyaránt.
41 tag az önkormányzati, 26 tag a gazdasági szervezet, 33 pedig a civil szférát képviseli.

A Helyi Akciócsoporthoz tartozó települések:

 • Alsórajk

 • Balatonmagyaród

 • Belezna

 • Bocska

 • Börzönce

 • Csapi

 • Fityeház

 • Galambok

 • Garabonc

 • Gelse

 • Gelsesziget

 • Hosszúvölgy

 • Kacorlak

 • Kerecseny

 • Kilimán

 • Kisrécse

 • Liszó

 • Magyarszentmiklós

 • Magyarszerdahely

 • Miháld

 • Murakeresztúr

 • Nagybakónak

 • Nagyrada

 • Nagyrécse

 • Nemespátró

 • Orosztony

 • Pat

 • Pölöskefõ

 • Sand

 • Sormás

 • Surd

 • Szepetnek

 • Újudvar

 • Zalakaros

 • Zalakomár

 • Zalamerenye

 • Zalasárszeg

 • Zalaszabar

 • Zalaszentbalázs

 • Zalaszentjakab

 • Zalaújlak