Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!
 
 
Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2019. május 27-én (hétfő) 17:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)
 
Napirend:
1. 2018. évi szakmai és pénzügyi beszámoló elfogadása
2. Egyebek
 
Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2019.05.30-án 16:00 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.
 
Háttér információ:
Napirendi pontokhoz kapcsolódó háttéranyagok a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetők le.
 
A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!
 
 
Újudvar, 2019. május 17.
 
 
Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök