Tisztelt Egyesületi Tagok!
 

Tisztelettel meghívjuk az Egyesület tagjait a 2019.01.15-én 17 órakor tartandó Közgyűlésre, melynek helyszíne: Újudvar- Faluház (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirendi pontok: 

1. 2019. évi egyesületi tagdíj maghatározása
2. 2019. évi költségvetés elfogadása
3. Helyi Fejlesztési Stratégia módosítása
4. Egyebek
 

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2019.01.18-án 16:00 órakor, Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.), ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Közgyűlés háttéranyagai megtekinthetők ezen link alatt.

A közygűlést megelőzően ugyanazon helyszínen Felügyelő Bizottsági ülést (16:00 óra); Elnökségi ülést (16:30) és Tanácsadó Testülei ülést (16:50) tartnak a testületek.
 

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.