Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2018. február 01-én (csütörtök) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán Tér 1.)

Napirend:
1.    Alapszabály módosítása
2.    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2018.02.01-én 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Alapszabály módosításának indoklása: a 2011. évi CXCV. törvény - az államháztartásról 48/B. paragrafusának történő megfelelés a pályázatokon történő támogathatóság biztosítása érdekében.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!

Újudvar, 2018. január 22.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.