Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. május 22-én (hétfőn) 17:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirend:
1.    Az egyesület 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának elfogadása
2.    Helyi Fejlesztési Stratégia módosításának elfogadása
3.    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2017.05.22-én 18:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Az egyesület 2016. évi pénzügyi és szakmai beszámolójának tervezetét a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetik le.
Meghatalmazás mintát a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Egyesületi dokumentumok” menüpontja alatt tölthetik le.

A napirend fontossága miatt a tisztelt Tagok személyes megjelenésére, vagy meghatalmazott útján történő képviseletére feltétlenül számít az Egyesület!

Újudvar, 2017. május 11.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.