Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!

Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2017. március 02-án (csütörtök) 16:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Halis István Városi Könyvtár (8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.)

Napirend:
1.    Alapszabály módosítása
2.    Tisztújítás
3.    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2017.03.02-án 17:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Alapszabály módosításának tervezett pontjai a 2017. január 19. napján megtarott elnökségi ülésen és közgyűlésen tett javaslatok alapján:
-    Tisztségviselők létszámának módosítása
-    az önkormányzati szféra arányának módosítása a jogi szabályozás keretein belül, tekintettel a tagság összetételének változása miatt előálló Alapszabály- módosítási kötelezettségre.
Tisztújítás:
-    A 2017. január 19. napján megtarott felügyelőbizottsági ülésen, elnökségi ülésen és közgyűlésen elhangzott és jegyzőkönyvezett lemondások miatt teljes tisztújítást tartunk.
Meghatalmazás mintát mellékelünk jelen levelünk mellé, valamint a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Egyesületi dokumentumok” menüpontja alatt tölthetik le.

A napirend fontossága miatt a tisztelt Tagok személyes megjelenésére, vagy meghatalmazott útján történő képviseletére feltétlenül számít az Egyesület!

Újudvar, 2017. február 16.

Tisztelettel:
dr. Molnár Zoltán
elnök sk.