Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. október 06-án (csütörtökön) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Faluház - Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirend:
1.   Tisztújítás
2.   Az egyesület 2016. évi költségvetésének módosítása
3.   Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.10.06-án 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Mihálylovics Béla 2016. június 13-ával lemondott elnökségi tisztségéről, aki civil szervezeti képviselőként vett részt az elnökség munkájában. Helyére kell egy új elnökségi tagot választani.
A költségvetés módosítására elsősorban a „Tájékoztatás a 2014-2020. közötti időszakban a LEADER Helyi Akciócsoportok működési és animációs tevékenységek elvégzéséhez szükséges elszámolható költségekről” elnevezésű, 2016.07.19-ei Irányító Hatósági Közlemény okán van szükség.
A költségvetés módosítási javaslatát, valamint - szükség esetén - meghatalmazás mintát a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Közgyűlés háttéranyagai” menüpontja alatt tölthetik le.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!


Újudvar, 2016. szeptember 26.


Tisztelettel:
Jakab Sándor
elnök sk.