Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. június 23-án (csütörtökön) 16:30 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.    
A közgyűlés helyszíne: Faluház - Újudvar (8778 Újudvar, Szent Orbán tér 1.)

Napirend:
-    Tisztújítás
-    Egyebek
Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.06.23-án 17:00 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
Mihálylovics Béla a mai nappal (2016. június 13-ával) lemondott elnökségi tisztségéről, aki civil szervezeti képviselőként vett részt az elnökség munkájában. Helyére kell egy új elnökségi tagot választani, ezért kerül összehívásra a közgyűlés.

Szükség esetén meghatalmazás minta letölthető a www.innovativdelzala.hu weboldal „Dokumentumtár / Egyesületi dokumentumok” menüpontban a lap aljáról.

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt szavazása feltétlenül szükséges!


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök