Tisztelt Asszonyom/Uram!
Tisztelt Egyesületi Tag!


Az Innovatív Dél-Zala Vidékfejlesztési Egyesület 2016. május 30-án (hétfőn) 17:00 órai kezdettel közgyűlést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.
A közgyűlés helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Napirend:
-    Tagfelvétel
-    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása - közreműködik: Markó András könyvvizsgáló
-    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
-    ROMACT programba való belépés
-    Egyebek

Határozatképtelenség esetén, a közgyűlés 2016.05.30-án 17:30 órakor, ugyanazon helyen, ugyanazon napirenddel összeül. Felhívjuk a figyelmet azon jogkövetkezményre, hogy a megismételt közgyűlés a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz.

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok az egyesület honlapján megtalálhatóak. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai)

A napirend fontossága miatt megjelenése, vagy meghatalmazottján keresztül gyakorolt
szavazása feltétlenül szükséges!


Újudvar, 2016. május 20.


Tisztelettel:


Jakab Sándor
elnök sk.