Tisztelt Felügyelő Bizottsági Tag!


Ezúton tisztelettel meghívom 2016. május 30. (hétfő) 16.00 órai kezdettel tartandó Felügyelő Bizottság ülésre.
Helyszíne: Halis István Városi Könyvtár, 8800 Nagykanizsa, Kálvin tér 5.

Az ülés tervezett napirendi pontjai:
1.    Az egyesület 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolójának elfogadása
2.    Helyi Fejlesztési Stratégia elfogadása
3.    Egyebek

Háttér információ:
A napirendi pontokhoz kapcsolódó dokumentumok legkésőbb 2016. május 23-án (hétfőn) az egyesület honlapján megtalálhatóak lesznek. (www.innovativdelzala.hu – Dokumentumtár – Közgyűlés háttéranyagai menüpontban)

Felhívom szíves figyelmét, hogy az FB ülést közvetlenül elnökségi ülés követi, melyen a felügyelő bizottság tagjainak részvételére is számítanak.

Megjelenésére feltétlenül számítunk!


Újudvar, 2016. május 20.


Szabadics Zoltán
FB elnök