Módosult az állattartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Állattartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-llattart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a baromfitartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Baromfitartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.2-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-baromfitart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a juh- és kecsketartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Juh- és kecsketartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.4-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-juh-s-kecsketart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a szarvasmarhatartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.3-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-szarvasmarhatart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Módosult a sertéstartó telepek korszerűsítését támogató felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Sertéstartó telepek korszerűsítése” című (VP2-4.1.1.5-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-sertstart-telepek-korszerstst-tmogat-felhvs

Tájékoztatás az Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés című felhíváshoz kapcsolódó minimum pontszámokról
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című (VP-4-10.1.1-15 kódszámú) Felhívás vonatkozásában az Irányító Hatóság a 2015. november 7 – 2015. december 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében, a támogatás igénybevételének feltételeként az előírt tematikus előíráscsoportok kapcsán az alábbi minimum pontszámokat határozta meg.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=59617

Tájékoztatás az Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása című felhíváshoz kapcsolódó minimum pontszámokról
Tájékoztatjuk a támogatást igénylőket, hogy a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása” című (VP-4-11.1.11.2-15 kódszámú) Felhívás vonatkozásában az Irányító Hatóság a 2015. november 7 – 2015. december 31. között benyújtott támogatási kérelmek esetében, a támogatás igénybevételének feltételeként az előírt célprogramok kapcsán az alábbi minimum pontszámokat határozta meg.
https://www.palyazat.gov.hu/download.php?objectId=59619

Módosult a „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetések” című (VP4-12.2.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-natura-2000-erdterleteknek-nyjtott-kompenzcis-kifizetsek-cm-felhvs

Módosult az Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” című (VP5-8.6.2-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-az-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek-cm-felhvs

Módosult a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhívás!
Módosult a Széchenyi 2020 keretében megjelent „Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés” című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhívás.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/mdosult-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvs

Elérhető a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című felhíváshoz kapcsolódó kitöltési útmutató!
Megjelent az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájl a Településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója, többfunkciós közösségi tér létrehozása, fejlesztése, energetikai korszerűsítés című (VP-6-7.4.1.1-16 kódszámú) felhíváshoz.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/elrhet-a-teleplskpet-meghatroz-pletek-kls-rekonstrukcija-tbbfunkcis-kzssgi-tr-ltrehozsa-fejlesztse-energetikai-korszersts-cm-felhvshoz-kapcsold-kitltsi-tmutat

Kiegészült az egyedi szennyvízkezelést támogató felhívás dokumentációja!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Egyedi szennyvízkezelés” című (VP6-7.2.1.2-16 kódszámú) felhíváshoz kapcsolódó dokumentumok listája kiegészült.
Az elektronikus felület használatához és e-kérelem benyújtásához segítséget nyújtó felhasználói kézikönyv és a hozzá tartozó, CSV fájlokat létrehozó importáló excel fájl elérhető a honlapon.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/kiegszlt-az-egyedi-szennyvzkezelst-tmogat-felhvs-dokumentcija

Felfüggesztésre kerül Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatárolók építése című felhívás!
A Széchenyi 2020 keretében megjelent „Az állattenyésztési ágazat fejlesztése – trágyatároló építése” című (VP-5-4.1.1.6-15 kódszámú) felhívás vonatkozásában a kötelezettségvállalási keret kimerülésére tekintettel, a Felhívás 4.3. pontjában foglaltak és a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 53. § (1) bekezdése alapján, az Irányító Hatóság a támogatás benyújtásának lehetőségét a jelen közlemény honlapon való megjelenését követő harmadik naptól mind a legfeljebb 1 275 000 euró Standard Termelési Érték (a továbbiakban STÉ) üzemmérettel, mind az e fölötti STÉ üzemmérettel rendelkező mezőgazdasági termelők esetében felfüggeszti.
Elérhetőség:
https://www.palyazat.gov.hu/felfggesztsre-kerl-az-llattenysztsi-gazat-fejlesztse-trgyatrolk-ptse-cm-felhvs