Eu-s támogatás segíti a zalaszentbalázsi Petõfi Sándor Általános Iskola és Napközi otthonos Óvoda összevonását és közös fejlesztését.

A fejlesztésrõl 2010. március 12-én 10 órakor a Petõfi Sándor Általános Iskolában (Zalaszentbalázs, Kossuth u. 92.) tartottak részletes projektismertetõ sajtótájékoztatót.

A sajtótájékoztatón összegyûlteket a Zalaszentbalázsi Általános Iskola igazgatónõje Kajné Szabó Hedvig köszöntötte, valamint a megnyitó beszédet is õ tartotta. A megnyitó részeként az iskola tanulói léptek fel zenés, énekes produkcióval. Felszólalt még Pintér László a Zala Megyei Közgyûlés alelnöke is.

A sajtótájékoztató részletes tájékoztatóját Molnár Mihály Zalaszentbalázs polgármestere tartotta, aki elmondta, hogy 2010. február 5-én 14 órakor az építési terület átadásával megkezdõdött Zalaszentbalázs eddigi legnagyobb intézményi rekonstrukciója. Az óvoda- és iskolaépület felújításával, bõvítésével, az óvoda iskolaépületbe való költöztetésével és teljeskörû akadálymentesítésével, évtizedes álom valósul meg a településen. A fejlesztés a NYDOP „Közoktatási infrastruktúra és szolgáltatások fejlesztése” pályázati felhívás keretében többmint 198 millió Ft-os támogatásból valósul meg, elõsegítve a körzet közoktatásának színvonalas emelését. Az építési beruházással együtt fejlesztik az iskola és óvoda eszközállományát. Az újonnan kialakítandó termekbe új bútorzat és eszközállomány kerül. Az építkezéssel egy idõben indul az iskola és óvoda dolgozóinak felkészítése az integrált nevelés bevezetésére és Közoktatási Esélyegyenlõségi Intézkedési Terv megvalósítására.

Várhatóan 2010. szeptemberében veheti birtokba a megújított intézmény-együttest a mikrotérségben élõ gyerekek.