A HOP Irányító Hatóságának a 3/2010. (III. 16.) közleménye az Európai Halászati Alapból támogatott intézkedések 2010. évi webes felületen történõ monitoring adatszolgáltatás határidejének meghosszabbításáról Az Ügyfélkapu elõre nem várt technikai leállása miatt - mely vis maior esetnek minõsül az adatszolgáltatás szempontjából - a 2010. március 22. 24.00 óráig beérkezõ adatszolgáltatásokat elfogadottnak tekintjük.