Új pályázat/kérelem beadási idõszak

122/2009 (IX. 17.) FVM rendelet 8. (1) bekezdésében meghatározott benyújtási idõszakot az alábbiak szerint módosítjuk:
\"E rendelet alapján meghirdetésre kerülõ LEADER pályázati felhívás keretében benyújtott pályázatok 2009. október 1. és és 2009. november 16. között, 2010. szeptember 1. és szeptember 31. között ezt követõen évente március 1. és 31., valamint október 1. és 31. között a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodába.\"
A III. tengelyes 4. jogcímvonatkozásában a támogatási kérelem benyújtási idõszak az alábbiak szerint módosul:
\"(1) A támogatási kérelmet postai úton 2009. november 16 és december 20 között, 2010. október 1. és október 31. között, azt követõen évente május 1. és május 31. között, valamint október 1. és október 31. között lehet benyújtani a Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (továbbiakban: MVH) által rendszeresített, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon - a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-aalapján az MVH és az illetékes LEADER HACS között létrejött delegálási szerzõdés szerint - az illetékes LEADET HACS munkaszervezeti irodába.\"